Büyük Sayı Algoritmaları - Çarpma

Bir önceki yazıda, n-haneli doğal sayılar üzerinde toplama çıkarma algoritmalarından bahsetmiştik. Bu yazıda m-haneli doğal sayılar ile n-haneli doğal sayılar arasında çarpma işlemi yapan bir algoritmayı inceleyeceğiz. Bu algoritmanın ön çalışması olarak, bir haneli iki sayı çarparak, iki haneli sonuç döndüren bir fonksiyon yazacağız.

void bn_mul_n11(bn_digit_t *rl, bn_digit_t op1, bn_digit_t op2)
{
    bn_digit_t op1_h = (op1 >> (BN_DIGIT_BITS / 2));
    bn_digit_t op1_l = (op1 & BN_DIGIT_LOWMASK);
    bn_digit_t op2_h = (op2 >> (BN_DIGIT_BITS / 2));
    bn_digit_t op2_l = (op2 & BN_DIGIT_LOWMASK);
    bn_digit_t p1 = op1_l * op2_l;
    bn_digit_t p2 = op1_l * op2_h;
    bn_digit_t p3 = op1_h * op2_l;
    bn_digit_t p4 = op1_h * op2_h;
    p2 += (p1 >> (BN_DIGIT_BITS / 2));
    p2 += p3;
    if (p2 < p3) // carry
    {
        p4 += BN_DIGIT_HI;
    }
    rl[0] = (p2 << (BN_DIGIT_BITS / 2)) + (p1 & BN_DIGIT_LOWMASK);
    rl[1] = p4 + (p2 >> (BN_DIGIT_BITS / 2));
}

32 bit iki sayının çarpımı, 64 bite kadar sonuç verebileceği için, 32 bitlik çarpanları, 16 bitlik parçalara bölüp, parçaları ikişerli olarak çarpıp, elde ettiğimiz sonuçları farklı oranlarda kaydırarak toplayıp, 2 haneli bir sonuç elde edebilir. Kaydırma oranlarıyla ilgili olarak, aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

64   48   32   16   0
+---------------+-------+-------+
|op1_h x op2_h |    |    |
+-------+-------+-------+-------+
|    |op1_h x op2_l |    |
+-------+---------------+-------+
|    |op1_l x op2_h |    |
+-------+-------+-------+-------+
|        |op1_l x op2_l |
+---------------+---------------+

Bunun neden işe yaradığını anlamak için, 32 bit \(u\) ve \(v\) sayılarını çarptığımızı varsayalım. \(u_h\) sayının 16 bitlik üst kısmını, \(u_l\) ise sayının 16 bitlik alt kısmını temsil etsin.

$$ \begin{align} u & = 2^{16} * u_h + u_l \\ v & = 2^{16} * v_h + v_l \\ u * v & = (2^{16} * u_h + u_l) * (2^{16} * v_h + v_l) \\ & = 2^{32} * u_h * v_h + 2^{16} * u_h * v_l + 2^{16} * v_h * u_l + u_l * v_l \\ \end{align} $$

Yukarıdaki fonksiyon genel olarak genişleyen (argümanlarından geniş sonuç veren) çarpma işlemlerinde kullanılabilir. Ancak, birçok modern 32 bit işlemci, 64 bit sonuç verebiliyor. 64 bit işlemcilerde zaten böyle bir sorunumuz olmadığı için, aşağıdaki fonksiyon çoğunlukla yukarıdakinden daha iyi bir performans verecektir.

void bn_mul_n11(bn_digit_t *rl, bn_digit_t op1, bn_digit_t op2)
{
    *((bn_long_digit_t *)rl) = ((bn_long_digit_t)op1) * ((bn_long_digit_t)op2);
}

1-hane x 1-hane çarpımı yaptıktan sonra, n-hane x 1-hane çarpımına geçebiliriz. Bir önceki yazıda egzersiz olarak bıraktığım, n-haneli ve 1 haneli toplamı fonksiyonunu da burada tanımlıyorum.

bn_digit_t bn_add_n1(bn_digit_t *result, const bn_digit_t *op1, bn_digit_t op2, bn_size_t n)
{
    bn_size_t i;
    result[0] = op1[0] + op2;
    bn_digit_t carry = result[0] < op2;
    for (i = 1; i < n; i++)
    {
        result[i] = op1[i] + carry;
        carry = (result[i] < carry);
    }
    return carry;
}
bn_digit_t bn_mul_n1(bn_digit_t *result, bn_digit_t *op1, bn_digit_t op2, bn_size_t n)
{
    bn_digit_t temp[2];
    bn_digit_t carry;
    bn_size_t i;
    for (i = 0, carry = 0; i < n; i++)
    {
        bn_mul_n11(temp, op1[i], op2);
        bn_add_n1(temp, temp, carry, 2); // bu carry döndüremez, döndürmemeli
        carry = temp[1];
        result[i] = temp[0];
    }
    return carry;
}

Burada for döngüsünün her bir adımında, op1'in bir hanesi ile, op2'yi çarpıyoruz. Bu çarpım bize 2 haneli bir sonuç veriyor. Bu sonuca, bir önceki döngüden devir aldığımız sayıyı ekliyoruz. Elde ettiğimiz sonucun küçük hanesini sonuç olarak yazıp, büyük hanesini bir sonraki döngü adımına devrediyoruz. Aynı algoritmanın, onluk tabanda 7381 ile 5 arasında uygulanmış halini aşağıdaki gibi çalışacaktır.

i = 0, carry = 0: 1 x 5 = 5, 5 + 0 = 5 -> Sonuç[0] = 5, carry = 0
i = 1, carry = 0: 8 x 5 = 40, 40 + 0 = 40 -> Sonuç[1] = 0, carry = 4
i = 2, carry = 4: 3 x 5 = 15, 15 + 4 = 19 -> Sonuç[2] = 9, carry = 1
i = 3, carry = 1: 7 x 5 = 35, 35 + 1 = 36 -> Sonuç[3] = 6, carry 3

Döngü Sonu: Sonuç[4] = 3
Döndüreceğimiz Değer: 36905

  7381
x   5
-- -- --
   05
  40
  15
+ 35
-- -- --
 36905

Son algoritmaya geçmeden önce, yukarıdaki fonksiyonun farklı bir versiyonunu yazalım. Bu fonksiyonun öncekinden farkı, çarpım sonucunu, result array'inde önceden bulunan değerin üstüne ekliyor olması.

// result += op1 * op2
bn_digit_t bn_muladd_n1(bn_digit_t *result, bn_digit_t *op1, bn_digit_t op2, bn_size_t n)
{
    bn_digit_t temp[2];
    bn_digit_t carry;
    bn_size_t i;
    for (i = 0, carry = 0; i < n; i++)
    {
        bn_mul_n11(temp, op1[i], op2);
        bn_add_n1(temp, temp, carry, 2);
        carry = temp[1];
        result[i] += temp[0];
        carry += (result[i] < temp[0]);
    }
    return carry;
}

Şu ana kadar yazdığımız fonksiyonları kullanarak, m-haneli ve n-haneli sayilari çarpan fonksiyona geçebiliriz.

void bn_mul_n(bn_digit_t *result, bn_digit_t *op1, bn_size_t m, bn_digit_t *op2, bn_size_t n)
{
    bn_size_t i;
    result[m] = bn_mul_n1(result, op1, op2[0], m);
    for (i = 1; i < n; i++)
    {
        result++;
        op2++;
        result[m] = bn_muladd_n1(result, op1, op2[0], m);
    }
}

Bu fonksiyonda, önce op2'nin son hanesi ile, op1'i çarpıp, sonucu result array'ine yazıyoruz. for döngüsünün her bir adımında, op2 bir sonraki hanesini op1 ile çarparak, result array'inin bir sonraki hanesine ekliyoruz. Döngünün her girişinde result pointer'ını bir artırdığımıza dikkat edin. Böylece, op2'nin her hanesinin çarpımını, sonuca kaydırarak eklemiş oluyoruz. Örneğin, onluk tabanda 565 ile 17'nin çarpımını aşağıdaki gibi hayal edebilirsiniz.

  567
x  17
-- -- -
  3969
+ 0567
-- -- -
 09639

Bir önceki yazıda, egzersiz olarak bıraktığım farklı büyüklükteki doğal sayıları toplama fonksiyonu da şu şekilde yazılabilir

bn_digit_t bn_add_nn(bn_digit_t *result, const bn_digit_t *op1, bn_size_t n1, const bn_digit_t *op2, bn_size_t n2)
{
    bn_digit_t carry = bn_add_n(result, op1, op2, n2);
    if (n1 > n2)
        carry = bn_add_n1(result + n2, op1 + n2, carry, n1 - n2);
    return carry;
}

Not: Yukarıdaki fonksiyonun orjinal halinde, bn_add_n1 fonksiyonunun argümanları yanlış sıradaydı. 13.3.2020 tarihinde düzeltildi.

Ek Kaynaklar