Büyük Sayı Algoritmaları - Giriş

İşlemciler aritmetik işlemleri gerçekleştirken, genellikle 8-64 bit arasında sayılar üzerinde işlem yapar. Bir program, daha büyük sayılar üzerinde işlem yapmak için, birden fazla sayıdan oluşan bir array üzerinde işlem yapabilir. Python programlama dilinde, sınırsız uzunlukta sayılar üzerinde işlem yapmak, dilin bir özelliği olarak sunulmuştur. Java'da ve C#'da ise, BigInteger sınıf ile, sınırsız uzunluktaki sayılar üzerinde işlem yapılabiliyor. Ben de, (Euler 13) C Programlama Dilinde Büyük Sayıları Toplama yazısını yazdığım günden bu yana, C ile büyük sayı kütüphanesi yazmaya niyetliydim. Geçtiğimiz günlerde, kısmen de olsa, bunu gerçekleştirebildim.

İlk yazdığım büyük sayı kütüphanesi, test edebildiğim kadarıyla doğru çalışmasına rağmen, aynı zamanda oldukça yavaştı. Bu nedenle, fikir alabilmek adına, GMP kütüphanesini, ve OpenSSL kütüphanesinin ilgili bölümlerini inceledim. Her ikisi de, benim ilk yazdığım kütüphaneye göre oldukça iyi olsa da, ikisi arasında tercih yapmak gerekirse, GMP'nin tasarımını daha başarılı buldum.

Bu yazı ile, GMP'yi örnek olarak olarak C ile yazacağım büyük sayı kütüphanesini anlatacak bir yazı dizisine başlamak istiyorum. Burada anlatacağım algoritmalar ve kütüphane, performans açısından GMP kadar iyi olmayacak. Bunun nedenlerinden aklıma gelen birkaç tanesi şu şekilde;

 • GMP kütüphanesi, neredeyse her işlemci mimarisi için ayrı ayrı optimize edilmiş assembly kodları içeriyor. Benim yazacağım kütüphane sadece C kodlarından oluşacak. İşlemci mimarisine uygun kod oluşturma işini C derleyecilerine bırakacağım.
 • GMP kütüphanesi, her bir işlem için, bilinen en iyi algoritmaları kullanıyor. Hatta bazı işlemler için, birkaç farklı algoritma içerisinden, sayıların büyüklüğüne göre uygun olan algoritmayı seçip kullanıyor. Burada bahsedeceğim algoritmalar, belki ufak tefek optimizasyonlar içerse de, en temel seviyedeki algoritmalar olacak.
 • GMP, her bir platform için, en uygun integer türünü seçip kullanıyor. Bunu gerçekleştirebilmek için, derleme hedefinin özelliklerini test edebilecek bir build sistemi gerekiyor. Düzgün bir build sistemi yapmak başlı başına ayrı bir iş olduğundan, ve bu konuya çok hakim olmadığım için, platforma özgü veri tipi seçimi yapmayacağım.

GMP kütüphanesi kadar iyi olmayacak olsa da, bir büyük sayı kütüphanesi geliştirmenin eğitsel değeri olduğuna inanıyorum.

Veri Tipleri ve Makrolar

bn.h dosyası, büyük sayı kütüphanesinin header dosyası olacak. İlk versiyonu aşağıdaki gibi;

#ifndef __BN_H_
#define __BN_H_
#include <limits.h> // CHAR_BIT
#include <stdint.h>
typedef int32_t bn_size_t;
typedef uint32_t bn_digit_t;
typedef uint64_t bn_long_digit_t;
#define BN_DIGIT_BITS ((sizeof(bn_digit_t)) * CHAR_BIT)
#define BN_DIGIT_MAX ((bn_digit_t) ~ (bn_digit_t)0)
#define BN_DIGIT_HI ((bn_digit_t) (1 << (BN_DIGIT_BITS / 2)))
#define BN_DIGIT_LOWMASK (BN_DIGIT_HI - 1)
#define BN_MAX(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
#define BN_MIN(a,b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
#define BN_ABS(a) ((a) >= 0 ? (a) : -(a))
#define BN_CMP(a,b) (((a) > (b)) - ((b) > (a)))
#endif

Veri tiplerinin anlamları şu şekilde;

 • bn_size_t: Uzunluk ile ilgili verileri tutan veri tipi. Bazı fonksiyonlardan negatif uzunluk döndürmemiz gerekeceği için, signed 32 bit integer iyi bir tercih olacaktır.
 • bn_digit_t: Aritmetik işlemlerde kullanılacak veri tipi. Temel aritmetik işlemleri negatif olmayan sayıların üzerinde yapacağımız için, bu veri tipi unsigned olacak.
 • bn_long_digit_t: bn_digit_t'nin iki katı bit genişliğindeki veri tipi. Genişleyen çarpma ve daralan bölme işlemleri için kolaylık sağlayacak.

bn_digit_t tipine "digit" adını vermemizin nedeni, bu sayıların 2^32'lik sayı tabanında bir haneyi ifade etmesi. Örneğin, onluk tabanda işlem yaparken, 0..(10-1) arasındaki her bir rakam, sayının bir hanesini temsil ediyor. Biz yapacağımız işlemlerde, 0..(2^32 - 1) arasındaki sayıları tek hane olarak kabul edip işlem yapacağız. Birden fazla haneden oluşan sayıları ifade etmek için, bn_digit_t[] veya bn_digit_t* tiplerini kullanacağız. Yazacağımız bütün algoritmalar, sayıların little-endian olarak sıralandığı varsayımıyla çalışacak. Örneğin, 2^32'lik tabandaki bn_digit_t a[3] = {1, 2, 3} sayısı, onluk tabanda 1 + 2^32 * 2 + 2 ^ 64 * 3 = 55340232229718589441 sayısına karşılık geliyor.

Bahsedeceğimiz algoritmaları denerken, veya hata tespiti yapmaya çalışırken, onluk taban ile 2^32'lik taban arasında sık sık dönüşüm yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ben bunu daha pratik yapabilmek adına aşağıdaki iki python fonksiyonunu kullanıyorum.

base = 2**32
def to2_32(x):
    xs = []
    while x > base:
        xs.append(x % base)
        x = int(x / base)
    if(x):
        xs.append(x)
    return xs
def from2_32(xs):
    num = 0
    for i in range(len(xs)):
        num += xs[i] * base ** i
    return num

64 bit aritmetiği destekleyen işlemcilerde, bn_long_digit_t üzerindeki işlemler, doğrudan işlemci üzerinde yapılırken, diğer işlemcilerde 64 bit aritmetiği taklit eden kodları derleyici ekleyecektir. Dolayısıyla, 64 bit işlemcilerde bir nebze daha iyi bir performans bekleyebiliriz. 64 bit mimarisine sahip işlemciler için, GCC'nin bazı sürümleri 128 bit integer türünü destekliyor. Böyle bir platformda kütüphaneyi derlerken, bn_digit_t'yi 64 bit, bn_long_digit_t'yi 128 bit olarak ayarlayabilirsiniz. 128 bit aritmetiği desteklemeyen platformlar için, 128 bit aritmetiği kendimiz taklit edebiliriz. Çarpma ve Bölme ile ilgili yazılarda, bununla ilgili bir bölüm olacak.

Makrolar oldukça standart, bu nedenle, kısaca bahsedip geçeceğim;

 • BN_DIGIT_BITS: bn_digit_t'nin bit genişliği. Yukarıdaki örnekte bu makro 32 değerini alacak.
 • BN_DIGIT_MAX: bn_digit_t'nin alabileceği en büyük değer. Yukarıdaki örnekte 2^32 - 1 (diğer bir ifadeyle 0xFFFFFFFF) değerini alacak.
 • BN_DIGIT_HI: bn_digit_t'nin, üst yarısının, alt biti.
 • BN_DIGIT_LOWMASK: bn_digit_t'nin alt yarısını elde etmeye yarayan maske.
 • BN_MAX, BN_MIN : iki sayının büyük ve küçük olanını seçmeye yarayan makrolar.
 • BN_ABS : Bir sayının mutlak değerini döndürür. Standart C kütüphanesinde abs fonksiyonu olsa da, bu fonksiyonun inline derlenme garantisi yok. Ekstra fonksiyon çağrısına gerek bırakmamak için, bu makroyu tercih edeceğiz.
 • BN_CMP : İki sayıyı karşılaştır. İlk sayı ikinci sayıdan büyükse 1, küçükse -1, eşitse 0 döndürür.

Bir sonraki yazıda, negatif olmayan tamsayılar üzerinde toplama ve çıkarma fonksiyonlarını tanımlayacağız.

Ek Kaynaklar