Büyük Sayı Algoritmaları - Tam Sayılara Giriş

Yazı dizisinin ilk 4 yazısında, doğal sayılar üzerinde işlem yapan temel fonksiyonlar yazdık. Genellikle, bu fonksiyonları doğrudan kullanmayacağız. Onun yerine, bu yazıdan itibaren ele alacağımız daha üst seviye fonksiyonları kullanacağız.Yeni fonksiyonlarımız, önceki yazılarda değinmediğimiz hafıza yönetimini sağlayacağı gibi, negatif sayılar üzerinde de işlem yapabilecek.

Bilgisayarlarla negatif sayıları işlemenin çeşitli yöntemleri var. Öncelikle, kısaca bu yöntemlerin üzerinden geçelim.

İşaret ve Mutlak Değer (Signed Magnitude Representation - SMR)

Yazı dilinde negatif sayının önüne eksi işareti koyduğumuz gibi, bu yöntemde de sayının başına eksi işareti koyuyoruz. Tabi ki, binary sistemde eksi işareti yok. Onun yerine, sayının en üst bitini 1 olarak ayarlayarak, sayıyı negatif yapacağız. Bu gösterimde, 0 sayısı iki farklı şekilde (+0 ve -0) yazılabildiği için, n bit kullanarak, 2^n - 1 farklı sayı ifade edilebiliyor. Bu sayılar üzerinde aritmetik işlem yaparken, pozitif/negatif kontrolü yapmak gerekiyor. Bu düzenin kullanım alanına örnek olarak, float türündeki sayıları verebiliriz.

1'in Tümleyeni (One's Complement)

Bu gösterimde, pozitif sayıların bitlerini tersine çevirerek, negatif sayıları ifade ediyoruz. Örneğin, 8 bitlik '00000001' sayısı +1'i ifade ederken, '11111110' sayısı ise -1'i ifade ediyor. SMR'de olduğu gibi, en üst biti kontrol ederek, sayının işaretini tespit edilebiliyor. Yine SMR'de olduğu gibi, sıfırın iki farklı gösterimi olduğundan, n bit kullanarak, 2^n - 1 farklı değer ifade edebiliyoruz. Rivayet odur ki, çok eski bilgisayarda bu yöntem kullanılırmış, ama çoğu modern bilgisayarda negatif tam sayılar için 2'nin tümleyeni düzeni kullanılıyor.

2'nin Tümleyeni (Two's Complement)

Bu yöntem üzerinde biraz daha fazla duracağım, çünkü modern bilgisayarlarda tam sayılar bu şekilde ifade ediliyor. Aşağıdaki tablodan, 8 bit signed bir tam sayının her bitinin değerini inceleyebilirsiniz.

+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Bit  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| İkili | -2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 |
+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Onlu | -128 | 64 | 32 | 16 | 8  | 4  | 2  | 1  |
+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Bu yöntem bir farkla, 1'in tümleyeni ile aynı. 1'in tümleyeni yöntemi ile, bir sayının negatifini almak istediğinizde, tüm bitlerini tersine çevirmeniz gerekiyor. 2'nin tümleyeni yönteminde ise, tüm bitleri çevirip, sonuca 1 eklemeniz gerekiyor.

Bu yöntemin en büyük avantajı, modüler aritmetik kurallarını bozmuyor olması. Örneğin, \(127 + 1 \equiv -128 \mod 128 \). Aynı şekilde, signed integer değerleri arasında toplama yaparken, 127 ile 1 sayısını topladığınızda, -128 sonucunu elde edersiniz.

 0 1 1 1 1 1 1 1
+ 0 0 0 0 0 0 0 1
-----------------
 1 0 0 0 0 0 0 0

Toplama işlemi yaparken, sayıların pozitif olup olmadığına dikkat etmeksizin, işlem yapabiliriz. Aşağıdaki örnekte, +1 ile -1'in toplamını 0 olarak buluyoruz.

 0 0 0 0 0 0 0 1 (+1)
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 (-1)
-----------------
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonucun bir biti dışarıya taşdığı için, +1 ile -1 toplamından 0 sonucu elde ediyoruz. Çıkarma işlemi de, negatif sayı ile toplamaya eşdeğer olduğundan, yukarıdaki örneği birden bir çıkarma olarak da düşünebilirsiniz.

Bu düzenin yapısı gereği, toplama, çıkarma ve çarpma yaparken, sayıların pozitif olmasına dikkat edilmeksizin işlem yapılabilir. Bu avantaj işlemci üreticilerine cazip gelmiş olacak ki, signed işlem yapabilen çoğu işlemci bu düzeni kullanıyor.

Kaydırılmış İkili (Offset Binary)

Bu düzende, her sayıyı kendinden n fazla bir sayı ile ifade ediyoruz. Örneğin, 8 bitlik signed integer için, n 128 olsun.

+------+----------+
|Sayı | Kodlanışı|
+------+----------+
| 127 | 255   |
| 126 | 254   |
| 1  | 129   |
| 0  | 128   |
| -1  | 127   |
| -127 | 1    |
| -128 | 0    |
+------+----------+

float türündeki sayıların exponent kısmı için, bu düzen kullanılıyor.

Hangisini Kullanmalıyız

Yazdığım ilk büyük sayı kütüphanesi için, 2'nin tümleyeni yöntemini tercih etmiştim. Dört işlemin kolaylığı konusu çok cazip gelmişti. Ancak, işlemcilerin yaptığı gibi sabit genişlikteki sayılarla ilgilenmediğimiz için, 2'nin tümleyeni düzeninin avantajları çok da önemli olmuyor. Aynı zamanda, büyük sayıların mutlak değerini almak gerektiğinde, tüm sayının üzerinden geçip, tüm bitlerini tersine çevirip sonuca bir eklemek gerektiği için, oldukça uzun sürüyor. Bu bölme işlemi için büyük bir sorun, çünkü pozitif ve negatif sayılar arasında bölme yaparken, mutlak değer üzerinden bölme yapmak gerekiyor. Modüler aritmeği de bölme işlemi üzerinden yapacağımız için, 2'nin tümleyeni çok kötü bir tercih. Kendim acı bir şekilde tecrübe ettim. Bu nedenle, GMP kütüphanesinin yaptığı gibi, Signed Magnitude (SMR) düzenini kullanacağız.

Artık biraz kod yazabiliriz.

typedef struct {
    bn_size_t alloc;
    bn_size_t length;
    bn_digit_t *digits;
} bnz_t;
typedef bnz_t *bnz_ptr;
typedef const bnz_t *bn_constptr;

Tam sayıları, dinamik array veri yapısında tutacağız. bnz_t veri yapısının alloc üyesi, kaç hanelik yer ayırdığımızı tutacak. length üyesi, hem sayının kaç haneli (2^32lik tabanda) olduğunu hem de pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu tutacak. Örneğin, length -5 ise, sayının 5 haneli ve negatif olduğunu anlayacağız. Eğer length 0 ise, tamsayının da 0 olduğunu anlayacağız. Eğer length sıfır değilse, ama alloc 0 ise, hafızanın stack üzerinde ayrıldığını anlayacağız.

bnz_t'yi kullanıma hazırlamak için, aşağıdaki fonksiyonu kullanacağız.

void bnz_init(bnz_ptr bnz)
{
    memset(bnz, 0, sizeof(bnz_t));
}

bnz_init bir kez çağırıldıktan sonra, bnz_t türü farklı sayıları tutmak için tekrar tekrar kullanılabilir.

Hafızada ayırdığımız yerin, n haneli bir sayıyı tutabilecek kadar büyük olmasını temin etmek için, aşağıdaki makroyu kullanacağız.

#define BN_GROW(bn, n) ((n) > (bn)->alloc ? \
    bnz_resize((bn), (n)) \
    : (bn)->digits)

Bu makro, eğer zaten yeterli yer ayrılmışsa, digits üyesini döndürecek, aksi takdirde, bnz_resize fonksiyonunu çağıracak.

bn_digit_t *bn_xrealloc(bn_digit_t *p_old, bn_size_t size)
{
    bn_digit_t *p_new = realloc(p_old, size * sizeof(bn_digit_t));
    if (!p_new)
        exit(-1);
    return p_new;
}
bn_digit_t *bn_xmalloc(bn_size_t size)
{
    bn_digit_t *p = malloc(size * sizeof(bn_digit_t));
    if (!p)
        exit(-1);
    return p;
}
bn_digit_t *bnz_resize(bnz_ptr bn, bn_size_t size)
{
    if (bn->alloc)
        bn->digits = bn_xrealloc(bn->digits, size);
    else
        bn->digits = bn_xmalloc(size);
    bn->alloc = size;
    return bn->digits;
}

bn_xmalloc ve bn_xrealloc fonksiyonları, malloc ve realloc kullanarak gerekli hafıza alanlarını ayıramazlarsa, hata koduyla programı sonlandırıyor. bnz_resize fonksiyonu, daha önce ayrılmış bir hafıza alanı varsa, onu genişletiyor. Eğer daha önce bir hafıza ayrılmamışsa, yeni yer ayırıyor.

Büyük tamsayılara, signed integer değeri atamak için, aşağıdaki fonksiyonu kullanacağız.

bn_size_t bn_trim(bn_digit_t *digits, bn_size_t current_size)
{
    while (digits[current_size - 1] == 0 && current_size > 0)
        current_size--;
    return current_size;
}
void bnz_set_int(bnz_ptr bn, int i)
{
    if (!i)
    {
        bn->length = 0;
        return;
    }
    bn_size_t num_digits = ((sizeof(int) - 1) / sizeof(bn_digit_t)) + 1;
    bn_digit_t *rp = BN_GROW(bn, num_digits);
    *((int *)rp) = BN_ABS(i);
    if (*((int *)rp) == i) // sayi positif
        bn->length = bn_trim(rp, num_digits);
    else // sayi negatif
        bn->length = -bn_trim(rp, num_digits);
}

Eğer, i'nin değeri sıfır ise, tek yapmamız gereken length'i sıfıra atamak. num_digits, i'nin kaç hanede saklanacağını tutuyor. Eğer sizeof(int) == sizeof(bn_digit_t) ise, bu değer 1 olacak. Yeterli yer ayırdığımızdan emin olmak için, BN_GROW makrosunu çağırıyoruz. digits array'i içinde her zaman pozitif sayılar saklayacağımız için, mutlak değer alıyoruz. bn_trim fonksiyonu ise, sayının başındaki sıfır haneleri silindikten sonra kalan hane sayısını veriyor. Tam sayılar üzerinde işlem yapacak algoritmaları digits[length-1]'in sıfır olmadığı varsayımına göre çalıştıracağımız için, bn_trim kullanarak, üstteki 0 hanelerini silmemiz gerekiyor.

Sonraki yazılarda, iki sayının mutlak değerlerini karşılaştırmamız gerekecek, bunun için, aşağıdaki fonksiyonları kullanacağız.

int bn_cmp_n(const bn_digit_t *op1, const bn_digit_t *op2, bn_size_t opsize)
{
    while (--opsize >= 0)
    {
        if (op1[opsize] != op2[opsize])
        {
            return (op1[opsize] > op2[opsize]) - (op1[opsize] < op2[opsize]);
        }
    }
    return 0;
}
int bn_cmp_nn(const bn_digit_t *op1, bn_size_t op1size, const bn_digit_t *op2, bn_size_t op2size)
{
    if (op1size != op2size)
        return (op1size > op2size) - (op1size < op2size);
    return bn_cmp_n(op1, op2, op1size);
}

İlk fonksiyon, uzunlukları eşit olan iki doğal sayıyı karşılaştırmaya yarıyor. İkinci fonksiyon ise, tüm uzunluklardaki doğal sayılar için kullanılabilir. İki doğal sayıyı karşılaştırırken, eğer birinin hane sayısı diğerinden büyükse, özel bir inceleme yapmadan, hane sayısı çok olanı büyük ilan edebiliriz. Hane sayılarının aynı olduğu durumlarda, üstten alta doğru haneleri kontrol etmemiz gerekiyor. Herhangi bir hanede farklılık olduğunda, sayıların hangisinin büyük olduğunu tespit edebiliriz. Eğer tüm haneleri eşitse, sayılar da eşit olmak zorunda. Bu iki fonksiyon da, birinci argüman büyükse 1, ikinci argüman büyükse -1, argümanlar eşit ise 0 döndürecek.

Gelecek yazılarda, tamsayılar üzerinde dört işlem yapacağız. Bunun için, daha önceki fonksiyonlardan faydalanmakla birlikte, işleme giren sayıların pozitif veya negatif olma durumlarına dikkat edeceğiz.

Ek Kaynaklar