İki bilinmeyenli denklem çözümleri

Dün Python ile, iki bilinmeyenli denklem çözümleriyle ile birşeyler yazdım. Paylaşayım dedim. Sonuncusunun biraz daha elden geçmesi lazım, ama aşağı yukarı çalışıyor.

# -*- coding: utf-8 -*-
from math import sqrt
def gereksiz(toplam, carpim):
    """
    a + b = toplam
    a * b = carpim
    return a,b
    >>> gereksiz(8,15)
    (3.0, 5.0)
    >>> gereksiz(7,12)
    (3.0, 4.0)
    >>> gereksiz(12,35)
    (5.0, 7.0)
    """
    carpim, toplam = float(carpim), float(toplam)
    try:
        terim1 = sqrt((toplam / 2) ** 2 - carpim)
    except ValueError:
        return (None, None)
    terim2 = toplam / 2
    buyuk = terim1 + terim2
    kucuk = terim2 - terim1
    return (kucuk, buyuk)
def gereksiz2(fark, carpim):
    """
    a - b = fark
    a * b = carpim
    return a,b
    >>> gereksiz2(7,30)
    (3.0, 10.0)
    >>> gereksiz2(2,35)
    (5.0, 7.0)
    >>> gereksiz2(7,78)
    (6.0, 13.0)
    """
    kucuk, buyuk = gereksiz(fark, -carpim)
    try:
        return (buyuk, -kucuk)
    except TypeError:
        return (None, None)
def gereksiz3(toplam, bolum):
    """
    a + b = toplam
    a / b = bolum
    return a,b
    >>> gereksiz3(240,5)
    (200.0, 40.0)
    >>> gereksiz3(6,2)
    (4.0, 2.0)
    >>> gereksiz3(15,4)
    (12.0, 3.0)
    """
    b = float(toplam) / (bolum + 1)
    a = toplam - b
    return (a,b)
def gereksiz4(fark, bolum):
    """
    a - b = fark
    a / b = bolum
    return a,b
    >>> gereksiz4(15,2)
    (30.0, 15.0)
    >>> gereksiz4(4,2)
    (8.0, 4.0)
    >>> gereksiz4(15,4)
    (20.0, 5.0)
    """
    a,b = gereksiz3(fark, -bolum)
    return (a, -b)
def gradient(a,s,p):
    terim1 = sqrt(s - a)
    alttaraf = sqrt((terim1 - (p / a)) ** 2)
    usttaraf_1 = (p / (a ** 2)) - float(1) / (2 * terim1)
    usttaraf_2 = terim1 - (p / a)
    return (usttaraf_1 * usttaraf_2) / alttaraf
def mesafe(a, s, p):
    return abs(sqrt(s - a) - (p / a))
def gereksiz5(s,p,hata=1.0e-15,maxdeneme=100):
    """
    a + b ^ 2 = s
    a * b = p
    için YAKLAŞIK olarak, DENEME YANILMA yoluyla a ve b değerleri bulur.
    işlemler genelde 100 denemeden daha önce bitmeli, eğer çok uzarsa,
    hata değerini artırın.
    """
    a = sqrt(p) / 2
    up_limit = s
    down_limit = -s
    #print "a değerinden başlanıyor: ", a
    m = mesafe(a,s,p)
    prev_m = m
    weight = 1
    counter = 0
    while  m> hata:
        counter += 1
        if counter >= maxdeneme:
            break
        try:
            #print "a=>",a, "hata=>",mesafe(a,s,p)
            grad = gradient(a,s,p)
            #print "gradient:", grad
            a_deneme = a - (1 / (weight * grad))
            m = mesafe(a_deneme,s,p)
            while m > prev_m:
                counter += 1
                if counter >= maxdeneme:
                    break
                a_deneme = a - (1 / (weight * grad))
                m = mesafe(a_deneme,s,p)
                weight *= 2
                #print "weight:",weight, "a:", a_deneme, "hata=>",m
            a = a_deneme
            prev_m = m
        except ValueError:
            print "Valüü erör"
            break
    #print "hata=>",mesafe(a,s,p)
    #print counter,"denemede sonuç bulundu."
    b = p / a
    #return (round(a,2),round(b,2))
    return (a,b)