(Euler 2) Çift Fibonacci Sayıları

Project Eulerdeki 2 numaralı problem şu şekilde; Fibonacci dizisinde her bir sayı, kendinden önce gelen iki sayının toplamı alınarak bulunur. 1 ve 2 ile başlayarak, ilk 10 sayı şu şekildedir;

$$ 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, ... $$

dört milyonu geçmeyen fibonacci sayıları içerisinde, çift olanlarının toplamını bulunuz.

Tavsiye edilen okuma listesi;

Fibonacci sayıları denince, şüphesiz çoğunuzun aklına özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar gelmiştir. Kısa bir hatırlatmaya ihtiyacı olanlarımız için kısaca bahsedelim... Bir algoritmanın kendini tekrar etmesiyle bir fonksiyon tanımı ya da hesap yapmaya özyineleme diyoruz. Örneğin, faktoriyel fonksiyonunun tanımını şu şekilde yapabiliriz.

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{$n$ = 0 ise} \\ 1, & \text{$n$ = 1 ise} \\ n*(n-1)! &\text{$n$ > ise} \end{cases}$$

Yukarıdaki tanımda gördüğümüz üzere, faktoriyel fonksiyonunu, yine faktoriyel fonksiyonu kullanarak yapıyoruz. Bunu Python programlama diline birebir çevirebiliriz.

def faktoriyel(n):
    if n < 0:
        raise ValueError("Faktoriyel fonksiyonu negatif sayilar icin tanimli değildir")
    if n in (0, 1):
        return 1
    return n*faktoriyel(n-1)

Euler Problemindeki fibonacci tanımını da özyinelemeli olarak şu şekilde ifade edebiliriz.

$$fib(n) = \begin{cases} 1, & \text{$n$ = 1 ise} \\ 2, & \text{$n$ = 2 ise} \\ n+fib(n-1) &\text{$n$ > 2 ise} \end{cases}$$

Yukarıdaki tanıma uygun olarak, aşağıdaki testi başarıyla geçecek bir fonksiyonu Python dilinde yazabilirsiniz.

def fibo_recurse(n):
    pass
if all([
    fibo_recurse(1) == 1,
    fibo_recurse(2) == 2,
    fibo_recurse(3) == 3,
    fibo_recurse(4) == 5,
    fibo_recurse(5) == 8,
    fibo_recurse(8) == fibo_recurse(6) + fibo_recurse(7)
]):
    print("Fonksiyon testi başarılı.")
else:
    print("Fonksiyon testi başarısız.")

Her ne kadar bu tarz fonksiyonlar fibonacci sayıları için çok zarif ve sıkça kullanılan bir yöntem olsa da, bilgisayarın kaynaklarını kullanması açısından incelediğinizde, pek de verimli olmadığını göreceksiniz. Örneğin, fibo_recurse(40) fonksiyonunu çağırdığınızda, gözle görülür bir bekleme ile karşılaşırsınız. Bunun nedenini ve muhtemel çözümünü yazının sonundaki bonus kısmına bırakacağım.

Bu euler probleminin çözümü için, ben aşağıdaki prosedürel fonksiyonu kullanacağım;

def fibo_up_to_n(n):
    a, b = 1, 2
    fibo_list = [1, 2]
    while True:
        next = a + b
        if next > n:
            break
        fibo_list.append(next)
        a, b = b, next
    return fibo_list

Burada, belirli bir sıradaki fibonacci sayısını döndürmek yerine, bir sayıdan küçük bütün fibonacci sayılarının bir listesini döndürüyoruz. Euler problemin çözümü için ise, geriye sadece şu kalıyor;

print(sum(x for x in fibo_up_to_n(4000000) if x % 2 == 0))

Küme üreteci yazım tarzına aşina olmayanlar, aşağıdaki çözümü daha anlaşılır bulabilir.

sum = 0
for x in fibo_up_to_n(4000000):
    if x % 2 == 0:
        sum += x
print(sum)

Bonus: Özyinelemeli versiyon, sorunları ve çözümleri

Yukarıda boş bırakılmış, özyinelemeli versiyonu şu şekilde yazabilirsiniz;

def fibo_recurse(n):
    if n == 1:
        return 1
    if n == 2:
        return 2
    return fibo_recurse(n-1) + fibo_recurse(n-2)

Bu fonksiyonu yirmiden büyük sayılarla denediğinizde, hissedilir gecikmelere neden olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedenini incelemek için, fonksiyonu şu şekilde değiştirelim.

def fibo_recurse(n):
    print("fibo_recurse(%s)" %n)
    if n == 1:
        return 1
    if n == 2:
        return 2
    return fibo_recurse(n-1) + fibo_recurse(n-2)

Ekrana yazdırılan satır sayısına göre, fonksiyonun kaç kere tekrar ettiğini anlayabiliriz. Bu fonksiyonu birkaç farklı argümanla deneyin. Fonksiyona verilen argüman ile yazdırılan satır sayısı arasında, aşağıdaki gibi bir ilişki ortaya çıkacak.

$$ \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} \begin{array}{|c|c|} \hline 3 \T & 3 \\\hline 5 \T & 9 \\\hline 7 \T & 25 \\\hline 10 \T & 109 \\\hline 20 \T & 13529 \\\hline 30 \T & 1664079 \\\hline 40 \T & 204668309 \\\hline \end{array} $$

Gördüğünüz üzere, argüman ve fonksiyon tekrarı arasında expansiyonel bir ilişki var.

Ekrana yazdırılan çıktı sayesinde, fonksiyonun hangi argümanlarla çalıştırıldığını da inceleyebiliriz. fibo_recurse(8) fonksiyonunun değeri hesaplanırken, birkaç defa fibo_recurse(5) değerinin hesaplandığını göreceksiniz. Aynı hesaplamanın defalarca yapılıyor olması problemi, hesapladığımız değer büyükdükçe, daha da ciddileşiyor.

Bu sorunun önüne geçmek için, yabancı kaynaklarda memoization olarak geçen tekniği kullanabiliriz. Ana fikir şu şekilde, eğer daha önce hesapladığımız değerlerin bir kaydını tutarsak, aynı hesabı tekrar yapmaktansa, kayıt ettiğimiz değeri kullanabiliriz. Bunun bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

def fibo_recursive_memoize(n, memory = {1:1, 2:2}):
    if n in memory:
        return memory[n]
    result = fibo_recursive_memoize(n-1, memory) + fibo_recursive_memoize(n-2, memory)
    memory[n] = result
    return result

Yaptığımız işi özetlemek gerekirse, fonksiyon için öntanımlı bir hafıza sözlüğü tanımladık. Bu fonksiyon ile yapılan bütün hesaplamaların sonucu, bunun içinde kayıtlı tutulacak. Fonksiyonun basit versiyonunda yaptığımız egzersizi burada tekrar edersek, şu şekilde sonuç alacağız. (İki örnek arasında karşılaştırma yapmaya imkan sağlaması için, denemeler arasında hafıza sözlüğünü sıfırladım.)

$$ \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} \begin{array}{|c|c|} \hline 3 \T & 3 \\\hline 5 \T & 7 \\\hline 7 \T & 11 \\\hline 10 \T & 17 \\\hline 20 \T & 37 \\\hline 30 \T & 57 \\\hline 40 \T & 77 \\\hline 100 \T & 197 \\\hline 1000 \T & 1997 \\\hline \end{array} $$

Gördüğünüz gibi, normal versiyondaki fibonacci fonksiyonu kırkıncı fibonacci de ruhunu teslim etmeye başlarken, ikinci versiyonu bininci fibonacci de bile hiçbir zorlanma yaşamıyor. Merak edenler için, bininci sıradaki fibonacci sayısı

$$ 703303677114228158218352548771835497701812698\\ 363587327426049050871545371181969335797422494\\ 945626117334877504492417659910881863632654502\\ 236471060120533741212738673391111981393731255\\ 98767690091902245245323403501 $$

Bonus 2

Eğer farkettiyseniz, fibonacci sayı dizisi iki tek sayı ve bir çift sayı şeklinde ilerliyor. Bunun bu şekilde olması matematiksel bir zorunluluk. Bu nedenle, çözümü şu şekilde de yazabiliriz;

sum(fibo_up_to_n(4000000)[1::3])

Egzersiz olarak, fibonacci dizisinin iki tek, bir çift sayı olarak ilerlediğini tümevarım yoluyla kanıtlayabilirsiniz

Bonus 3

Fibonacci sayıları arasındaki oran yaklaşık olarak \(1.618\) olduğundan, bir önceki fibonacci sayısını \(1.618\) ile çarpıp en yakın tam sayıya yuvarlayarak da fibonacci sayılarını elde edebilirsiniz.

def fibo_up_to_n(n):
    fibos = []
    fibo = 1
    fibos.append(fibo)
    while True:
        fibo = int(round(fibo * 1.618))
        if fibo > n:
            break
        fibos.append(fibo)
    return fibos

Gelecek Problem

\(13195\) sayısının asal çarpanları \(5\), \(7\), \(13\) ve \(29\)'dur.

\(600851475143\) sayısının en büyük asal çarpanı nedir.

Tavsiye edilen okuma listesi olarak, asal sayılar ve çarpanlara ayırma konularını araştırabilirsiniz.