Python'da Birim Testi ve Test Temelli Geliştirme

Yazılım geliştirmede birim testi, kısaca, yazılımı oluşturan birimlerin belirlenen girdiler ve beklenen çıktılar kullanılarak, programatik olarak test edilmesidir. Birim ile kastedilen olgu bahsi geçen konuya göre değişebilse de, genelde, bir programı oluşturan en küçük parçadır. Test temelli geliştirme ise, birimi geliştirmeye başlamadan önce, bu birimden beklenenlerin belirlenip, beklentiye uygun testler yazılmasıdır. Daha sonra, tüm testler başarılı oluncaya kadar birimin geliştirilmesine devam edilir.

Birim testlerinin ve test temelli yazılım geliştirmenin birkaç avantajı vardır. dive into python'da bu avantajları çok iyi anlatmış, orayı çevirmekle yetineceğim:

 • Kod yazmadan önce, sizi gereksinimlerinizi faydalı bir şekilde detaylandırmaya zorlar.
 • Kod yazarken, sizi gereksiz kod yazmaktan kurtarır. Tüm testler başarılıysa, kod yeterli demektir.
 • Kodları yenilerken, yeni sürümün eskisi gibi davrandığından emin olmanızı sağlar. (Benim en sevdiğim özellik!)
 • Kodların bakımını yaparken, son yaptığınız değişiklik eski kodu bozdu diye size bozuk atanlara karşı kendinizi savunmanızı sağlar.("Ama birim testleri başarılı oldu...")
 • Bir ekip çalışması yapıyorsanız, kodlarınızın diğer geliştiricilerin kodlarını bozmadığından emin olmanızı sağlar. Değişikliklerinizi onaylayıp, ortak depolara yollamadan önce diğer geliştiricilerin testlerini uygulayabilirsiniz.

Python'da birim testi yapmak için, unittest modülü kullanılır. Testler unittest modülündeki TestCase sınıfının bir alt sınıfında yazılır. Bu alt sınıfın, adı test ile başlayan tüm metotları, farklı bir test tanımlar. Bu metotların içerisinde, TestCase sınıfının belirli metotlarıyla, birimin beklenen davranışı sergileyip sergilemediği test edilir.Python Belgelerinin unittest ile ilgili bölümü'nde belirtilen bu metotlar şunlardır:

Metot Neyi Test Eder Gerekli Versiyon
assertEqual(a, b) a == b
assertNotEqual(a, b) a != b
assertTrue(x) bool(x) is True
assertFalse(x) bool(x) is False
assertIs(a, b) a is b 2.7
assertIsNot(a, b) a is not b 2.7
assertIsNone(x) x is None 2.7
assertIsNotNone(x) x is not None 2.7
assertIn(a, b) a in b 2.7
assertNotIn(a, b) a not in b 2.7
assertIsInstance(a, b) isinstance(a, b) 2.7
assertNotIsInstance(a, b) not isinstance(a, b) 2.7

2.7'de eklenen özellikler, Python 2.3'den sonrası için unittest2 modülüyle sağlanıyor. Bu modülü ayrıca indirip kurarak bu özellikleri de kullanabilirsiniz. Yukarıda bahsedilen metotlara ek olarak, şu iki metot da mevcuttur.

Metot Kontrol eder Gerekli Versiyon
assertRaises(exc, asdf, *args, **kwargs) asdf(*args, **kwargs) exc hatası verir.
assertRaisesRegexp(exc, re, asdf, *args, **kwargs) asdf(*args, **kwargs) exc hatası verir, ve hata mesajı re düzenli ifadesiyle eşleşir 2.7

assertRaisesRegexp metodunu 2.7 öncesi versiyonlarda yine unittest2 ile kullanabilirsinz.

Şimdi örnek birkaç test göstermek istiyorum. Öncelikle, neyi test edeceğimize karar vermemiz gerek. Benim aklıma bir karakter dizgesi olarak 4 işlemden oluşan bir matematiksel ifadeyi alan ve sonucu döndüren bir fonksiyon örneği yapmak geldi. Testleri yazmaya başlamadan önce, bu fonksiyondan ne beklediğimi kesinleştirmem gerekiyor.

 • Matematiksel ifadenin sonucunu doğru vermeli :)
 • Fonksiyonumun boşluklara takılmamasını, boşluklu veya boşluksuz çalışmasını istiyorum
 • Çarpma ve bölmenin işlem önceliğine dikkat etmeli.
 • Negatif sayıları dikkate almalı.
 • Yanlış bir ifadeyle çağırılırsa hata vermeli.
 • Mantıksal olarak, toplama ve çarpma işlemlerinde ifadelerin yerinin değişmesi sonucu değiştirmemeli

Artık istediklerimizi bildiğimize testlerimizi yazmaya başlayabiliriz. Önce unittest modülünü içe aktarıp, TestCase sınıfından, yeni bir sınıf türetmeliyiz. (alt sınıf oluşturmalıyız.)

import sys
from random import randint
### En güzel unittest'i bulmaya çalış :)
if sys.version_info[0] == 2 and sys.version_info[1] >= 3 and sys.version_info[1]

Ben platforma uygunluk konusunda biraz takıntılı olduğum için çok uzattım. Size isterseniz basit bir "import unittest" ile unittest modülünü içe aktarabilirsiniz. Şimdi ilk testimizi yazalım. Bu ilk test aptal testi olacak. Fonsiyonumuz aptal mı onu test edeceğiz :)

# unittest içe aktarma burada olacak
# sonra da hayali modülü dahil etmeliyim. Bunu daha yazmadım :)
import Hesaplayici
class HesaplaTestler(UnitTest.TestCase):
    def testAptal(self):
        "Aptal testi"
        self.assertEqual(Hesaplayici.hesapla("2+2"),4)

Burada dikkat edilmesi gerek tek şey, metod ismine test ile başlamış olmam. Metodun çalışması için, isminin test ile başlaması gerekiyor. Metod başlangıcının hemen ardından yazılan bir satır açıklama da önemli. Eğer testler başarısız olursa, açıklamalar içerisinde size o bir satırlık açıklamayı da gösteriyor. Örneğin, "2+2" ile 5 eşit mi diye sorsak (unittest.main() çağrısı, mevcut bütün testlerin çalışmasına neden olacaktır.), şuna benzer bir çıktı verecekti.

  
F
======================================================================
FAIL: testAptal (__main__.HesaplaTestler)
Aptal Testi
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "test2.py", line 19, in testAptal
  self.assertEqual(Hesaplayici.hesapla("2+2"),5)
AssertionError: 4 != 5

----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.002s

FAILED (failures=1)

Tek tek açıklamalara girmeden, bendeki testlerin son halini buraya yapıştırıyorum. Satır aralarındaki açıklamaların yeterli olacağını düşünüyorum.

# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
from random import randint
### En güzel unittest'i bulmaya çalış :)
if sys.version_info[0] == 2 and sys.version_info[1] >= 3 and sys.version_info[1]

Yukarıdaki basit örnekler, kendi testlerinizi yazmaya başlamak için yeterli olacaktır. Artık elinizde testler olduğuna göre, fonksiyonunuzu yazmaya başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken, kodları yazdıkça teste tabi tutmak, ve tüm testler başarılı oluncaya kadar kodları yenilemek. İleride bu fonksiyona yeni özellikler eklemeye çalıştığınızda bu testler çok işe yarayacak. Eğer yeni eklediğiniz özellikler, eski özelliklere zarar veriyorsa, testler hata vererek size bunu bildirecek. Siz de hatayı düzeltebileceksiniz.

Bu da benim bu testlere göre yazmış olduğum fonksiyon. Bende tüm testlerden geçti.

# -*- coding: utf-8 -*-
import re
class kotuGirdi(Exception):
    def __unicode__(self):
        return "Yanlış girdi kullandınız!"
    def __str__(self):
        return self.__unicode__()
def hesapla(string):
    # Önce boşlukları temizle
    string = string.replace(" ","")
    # girdi doğru mu?
    # basta "-" veya "+" opsiyonel
    # sonra bir sayı
    # sonra, sayılar ve islemler devam ediyor
    # son olarak da bir sayı var
    if not re.match("^[-+]?\d[-+*/\d]+\d$",string):
        raise kotuGirdi
    # İşlem operatöründen sonra, * veya / olamaz -> 5 +* 2
    if re.search("[-+*/][*/]+",string):
        raise kotuGirdi
    # Yanyana ikiden fazla işlem operatörü olamaz
    # İki tane olması mümkün -> 10 / -3,
    if re.search("[-+*/]{3,}",string):
        raise kotuGirdi
    # Sayılarla islecleri ayıralım:
    sayilar = []
    islecler = []
    son_tip = "islec"
    gecici = ""
    for i in range(0,len(string)):
        # son karşılaştığımız bir sayıysa
        if son_tip == "sayi":
            if re.match("\d",string[i]):
                gecici += string[i]
            else:
                sayilar.append(int(gecici))
                islecler.append(string[i])
                son_tip = "islec"
        elif son_tip == "islec":
            # en son bir işleç gördüysek, yeni bir sayı oluşturmaya başlayabiliriz.
            gecici = string[i]
            son_tip = "sayi"
    # En son gecicide kalan sayıyı da ekleyelim
    sayilar.append(int(gecici))
    # İşlem tanımları
    islemler = {
    "+" : lambda x,y : x + y,
    "-" : lambda x,y : x - y,
    "*" : lambda x,y : x * y,
    "/" : lambda x,y : float(x) / y
    }
    # çarpma ve bölme işlemi önceliği
    while "*" in islecler or "/" in islecler:
        for i in range(0,len(islecler)):
            if islecler[i] in ["*","/"]:
                islem = islemler[islecler[i]]
                sonuc = islem(sayilar[i],sayilar[i+1])
                sayilar[i:i+2] = [sonuc]
                islecler = islecler[:i] + islecler[i+1:]
                break
    # Kalan toplama çıkarmalar:
    sonuc = sayilar[0]
    for i in range(1,len(sayilar)):
        islem = islemler[islecler[i-1]]
        sonuc = islem(sonuc,sayilar[i])
    return sonuc