Python soketler için faydalı 2 fonksiyon

Python ile soketler serisinin 3. yazısında, iki yeni fonksiyondan bahsedeceğim. Şu örnek üzerinden gideceğiz;

import socket
def recv_all(sock):
    "Karşı taraf bağlantıyı kapatıncaya soketten okur. Okuduğunu döndürür."
    chunks = []
    while True:
        msg = ""
        msg = sock.recv(4096)
        if not msg:
            break
        chunks.append(msg)
    return "".join(chunks)
http_request = """GET / HTTP/1.1
Host: {}
Connection: Close
"""
site = "www.google.com.tr"
conn = socket.create_connection((site,80))
conn.sendall(http_request.format(site))
response = recv_all(conn)
conn.close()
print response

Bu örnek, site değişkeninde verdiğimiz siteye bağlanıp, okuduğu cevabı ekrana yazıyor. Burada socket.create_connection ve socket.socket.sendall olmak üzere iki yeni fonksiyon kullandık.

socket.create_connection fonksiyonu, ilk yazı'da örnek verdiğim şu kullanım için bir kısayol sağlıyor.

s = socket.socket(
  socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(("www.google.com.tr", 80))

Bu fonksiyon verilen internet adresini dinleyen TCP servisine bağlanır. Eğer adres olarak numerik olmayan bir sunucu adı verirseniz, bu adı hem AF_INET hem de AF_INET6 için çözümlemeye çalışır. Başarılı bir bağlantı sağlayıncaya kadar bu adreslere sırasıyla bağlanmaya çalışır. Bu fonksiyon, hem IPv4 hem de IPv6 uyumlu programlar yazmamız için çok faydalıdır.

sendall fonksiyonu ise, send fonksiyonu gibi sokete veri gönderir. Ancak, send fonksiyonunda verinin tamamının gönderildiğinin bir garantisi yoktur. send fonksiyonu, kaç byte gönderdiğini döndürür. Verinin hepsinin gittiğini kontrol etmek ve eksikleri tamamlamak programcıya düşer. sendall ise, tüm veri gönderilinceye veya bir hata alıncaya kadar çalışır. Böylece, programcı bu zahmete kendisi katlanmak zorunda kalmaktan kurtulur.

Bu iki fonksiyonu, soketler konusunda çalışırken kolaylık olması açısından anlatmak istedim. Kritik fonksiyonlar değiller, ancak, bilmekte fayda var.

Kolay Gelsin.