Alelacele yapılmış rastgele sayı üretici

Aynı zamanda ilk, muhtemelen son Tkinter programım. Zaten arayüz oluşturmayı da hiç sevmem :)

from Tkinter import *
from random import shuffle
master = Tk()
Label(master, text="Start:").pack()
stt = Entry(master)
stt.pack()
stt.delete(0, END)
stt.insert(0, "0")
stt.focus_set()
Label(master, text="End:").pack()
end = Entry(master)
end.pack()
end.delete(0, END)
end.insert(0, "500")
Label(master, text="How Many?:").pack()
kactane = Entry(master)
kactane.pack()
kactane.delete(0, END)
kactane.insert(0, "10")
scrollbar = Scrollbar(master)
scrollbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
sonuclar = Listbox(master, width=50, height=20)
sonuclar.pack()
sonuclar.config(yscrollcommand=scrollbar.set)
scrollbar.config(command=sonuclar.yview)
def callback():
    sayilar = range(int(stt.get()),int(end.get()))
    shuffle(sayilar)
    sonuclar.delete(0, END)
    for i in range(int(kactane.get())):
        sonuclar.insert(END,sayilar[i])
b = Button(master, text="generate", width=10, command=callback)
b.pack()
mainloop()