Debugging Decorator

Kod yazarken ve bu kodun tam olarak ne yaptığını anlamazken, fonksiyonların içine ara ara print serpiştiriyordum ki, neler döndüğünü görebileyim. Ancak malumunuz, bu printleri teker teker yazması, sonra teker teker silmesi bir hayli zahmetli bir işe dönüşebiliyor. Bu problemin üstesinden gelmek için, aşağıdaki decorator'u yazdım. İndirmek isteyenler debugging.py adresinden indirebilir.

import inspect
import ast
def make_print_node(s):
    return ast.Print(dest=None, values=[ast.Str(s=s)], nl=True)
def make_print_with_percent_formatting(s, *args):
    if not args:
        return make_print_node(s)
    printnode = ast.Print(dest=None, nl=True)
    binop = ast.BinOp(left=ast.Str(s=s), op=ast.Mod())
    if len(args) == 1:
        binop.right = ast.Name(id = args[0], ctx=ast.Load())
    else:
        name_list = []
        for arg in args:
            name_list.append(ast.Name(id=arg, ctx=ast.Load()))
        binop.right = ast.Tuple(elts=name_list)
    printnode.values = [binop]
    return printnode
def debugging(func):
    tree = ast.parse(inspect.getsource(func))
    func_ast = None
    for n in ast.walk(tree):
        if isinstance(n, ast.FunctionDef) and n.name == func.func_name:
            func_ast = n
            break
    if not func_ast:
        return func
    # print ast.dump(func_ast)
    new_function_body = []
    # print called function's name
    new_function_body.append(make_print_node("function %s called" % func.func_name))
    # print function's locals
    mystr ="""for k, v in locals().items():
    print k,v
    """
    for_loop = ast.parse(mystr).body[0]
    new_function_body.append(for_loop)
    for node in func_ast.body:
        if isinstance(node, ast.Return):
            """
            convert:
                return expr
            to:
                __return_value__ = expr
                print "returning %s" % __return_value__
                return __return_value__
            """
            new_function_body.append(ast.Assign(targets=[ast.Name(id='__return_value__', ctx=ast.Store())], value=node.value))
            new_function_body.append(make_print_with_percent_formatting('returning %s', '__return_value__'))
            new_function_body.append(ast.Return(value=ast.Name(id='__return_value__', ctx=ast.Load())))
        elif isinstance(node, ast.Assign):
            """
            convert:
                a = expr
            to:
                a = expr
                print "assigned new value to a, %r" % a
            """
            new_function_body.append(node)
            for target in node.targets:
                new_function_body.append(node)
                new_function_body.append(make_print_with_percent_formatting('assigned new value to ' + target.id + ': %r', target.id))
        else:
            new_function_body.append(node)
    func_ast.body = new_function_body
    # if you don't do this, compile&exec will call this function recursively.
    func_ast.decorator_list = []
    # func_ast = ast.fix_missing_locations(func_ast)
    # print "trying to compile this function:", ast.dump(func_ast)
    modul_ast = ast.fix_missing_locations(ast.Module(body=[func_ast]))
    exec compile(modul_ast,'<string>','exec')
    return locals()[func.func_name]

Kullanımı çok basit. Örneğin şu kodu inceleyelim:

@debugging
def osman(ali, veli, mehmet, zeynep = 48):
    ali = 129
    return ali + veli
print osman(12,24,32)

Bu kod şöyle bir çıktı veriyor:

function osman called
mehmet 32
zeynep 48
veli 24
ali 12
assigned new value to ali: 129
returning 153
153

Gördüğünüz üzere, önce çalışan fonksiyonun ismini yazıyor. Daha sonra local değişkenleri gösteriyor. Her atama yapıldığında, bunu da belirtiyor. Son olarak, return olacağı zaman, neyin return olduğunu da gösteriyor. Fonksiyonu debug ettikten sonra da, @debugging decorator'unu kaldırarak bu çıktıyı durdurabilirsiniz.

Nasıl çalışıyor peki bu?

Eğer decorator'lerle ilgili temel bilgileriniz yoksa, Decorator nedir yazısını okuyarak başlayabilirsiniz.

Bu decorator'de, hedef fonksiyonun ast modülündeki fonksiyonları kullanarak syntax tree'sini oluşturdum. Syntax tree üzerinde gezinip, gerekli gördüğüm yerlere print ifadeleri ekleyip, tekrar derledim.

Sizce bu decorator iş görür mü? Daha nasıl geliştirebilirim?