Django'da Url Taşıma

Bu yazıda, eski ziyaretçileri ve arama motorlarını küstürmeden, django'da nasıl url taşıyacağımıza değineceğiz.

Örneğin, bir bloğunuz var (evet, örnek pek yaratıcı değil...) ve makale/14 (id'si 14 olan makalenin url'i) gibi urlleri topluca, yazi/14 gibi url'lere taşımak istiyorsunuz. Bunu Django'nun generic view'leri ile kolaylıkla yapabiliriz. Örneğin:

from django.conf.urls.defaults import patterns
urlpatterns = patterns('',
  (r'^makale/(?P<id>\d+)/$','blog.views.makale'),
)

Şimdi de urlleri taşıdığımız haline bakalım:

from django.conf.urls.defaults import patterns
from django.views.generic.simple import redirect_to
urlpatterns = patterns('',
    (r'^makale/(?P<id>\d+)/$',redirect_to,{'url': 'yazi/%(id)s/'}),
    (r'^yazi/(?P<id>\d+)/$','blog.views.makale')

Bu çok basit bir örnekti. Eski bağlantımıza gelen kullanıcıları, yeni bağlantımıza yönlendirdik. Burada %(id)s kısmı, django'nun bizim için yaptığı sözlük biçiminde dizgi formatlaması (eng: dictionary-style string formatting). Böylece bize gelen url'deki id değerini, aynı şekilde yönlendirdiğimiz url içerisine koyuyoruz.

Peki ama, ya sitemizin /makale/\<id> olan url'ini makale/\<slug> gibi bir url'e yönlerdirmek istiyorsak? Bunu yapabilmek için bir view yazıp, yönlendirmeyi orada yapmalıyız. Bunu herhangi bir modül içerisinde yapabiliriz. Ben uygulamanın kendi views modülü içerinde yapacağım.

from django.http import HttpResponsePermanentRedirect
from django.shortcuts import get_object_or_404
from blog.models import makale #makale modelinin orada olduğunu varsayıyorum.
def makeMeSEO(request,makale_id):
    mkl = get_object_or_404(makale,pk=makale_id)
    return HttpResponsePermanentRedirect("/makale/%s/" % mkl.slug)
"""
Diğer fonksiyonlar burada devam ediyor.
"""

Burası da urls.py

from django.conf.urls.defaults import patterns
from django.views.generic.simple import redirect_to
urlpatterns = patterns('',
    (r'^makale/(?P<id>\d+)/$','blog.views.makeMESEO'),
    (r'^makale/(?P<slug>[^/]+)/$),'blog.views.makale')

Böylelikle, id'ye dayalı eski url sistemimizi, slug alanına dayalı yeni bir url sistemine dönüştürdük. Ancak bu dönüşümün şöyle eksik bir yanı var ki, slug alanı sadece rakamlardan oluşan bir makale varsa, yaptığımız yönlendirme bu makaleye giden linkleri id'si o rakam olan url'e yönlendirecek. Bu durumun üstesinden gelmek için iki farklı yöntem kullanabiliriz. Bu yöntemlerden ilki, yönlendirme sonucunda ulaşılan url'i yönlendirmeden önceki bir url'le karışmayacak şekilde ayarlamak:

from django.conf.urls.defaults import patterns
from django.views.generic.simple import redirect_to
urlpatterns = patterns('',
    (r'^makale/(?P<id>\d+)/$','blog.views.makeMESEO'),
    (r'^slug_alanina_gore_makale/(?P<slug>[^/]+)/$),'blog.views.makale')

Böylece, url yapılandırmamız hangi url'i yönlendirmeye çalışacağına daha doğru bir şekilde karar verebilir. Bir diğer yöntem de, yönlendirmeyi yapan fonksiyonda url'in yönlendirilmesi gerekip gerekmediğinin kontrolünü yapmak. Bunun yapılışı tamamen geliştirilen proje ve uygulamaya bağlı bir durum olduğu için, burada bir örnek yapmayıp, bunu uygulama geliştiricilerinin hayal gücüne bırakmak istiyorum.

Son bir not olarak, url taşırken dairesel yönlendirme yapmamaya dikkat edin. Yaptığınız yönledirmelerin hiçbir şekilde yönledirmeden önceki haline dönmemesi gerek. Bunun için şöyle basit birşey yapabilirsiniz.

def makeMeSEO(request,makale_id):
    mkl = get_object_or_404(makale,pk=makale_id)
    redirect_link = "/makale/%s/" % mkl.slug
    if redirect_link != request.path:
        return HttpResponsePermanentRedirect("/makale/%s/" % mkl.slug)
    else:
        raise Http404

Burada biraz basite kaçıp, yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş urller aynı olduğu zaman 404 bulunamadı hatası döndürdüm. Bunun yerine daha yaratıcı şeyler bulmayı da okuyucuya bırakıyorum.