Lexical Analiz 2

Lexical Analiz yazısında, Python ile basit bir lexer yazmaya başlamıştık. Bıraktığımızda, lexer'ımız bu şekildeydi:

class Consumed(Exception):
    pass
class Lexer(Thread):
    def __init__(self,inp, que, name="unnamed lexer"):
        super(Lexer, self).__init__()
        self._inp = inp
        self._que = que
        self._start = 0
        self._pos = 0
        self.name = name
    def _emit(self, token_type):
        self._que.put((token_type, self._inp[self._start:self._pos]))
        self._start = self._pos
    def run(self):
        state = self._lexInitial
        while True:
            try:
                state = state()
            except Consumed:
                self._emit("END")
                break

Bu yazıda state metotlarını tanımlamaya başlayacağız. İlk çalıştırılan state metodu _lexInitial, bu sebeple onunla başlayalım.

from string import ascii_letters, digits
class Lexer(Thread):
    def _lexInitial(self):
        "Starting State"
        while True:
            current = self._currentChar()
            if current in ascii_letters:
                return self._lexName
            elif current in digits:
                return self._lexNumber
            elif current == '"':
                self._pos += 1
                return self._lexString
            elif current in " \t\n": # ignore whitespace
                self._pos += 1
                self._start = self._pos
            else:
                raise LexException("Unrecognized chracter at position %i" % self._pos)
    def _currentChar(self):
        try:
            return self._inp[self._pos]
        except IndexError:
            raise Consumed("Input stream is consumed")

Bu metot, sonsuz bir döngü içinde, birer birer bize verilen girdideki karakterleri inceleyip, ne yapılması gerektiğine karar verecek. Eğer baktığı karater bir ascii harf karakteriyle, _lexName state metodunu döndürüyor. Böylece, bir sonraki adımda lexer bir kelime bulmaya çalışacak. Aynı şekilde, sayı gördüğü zaman _lexNumber ve çift tırnak gördüğü zaman _lexString metodu döndürüyor.

Eğer boşluk, tab veya yeni satır karakteri görmüşse, sadece bir adım ileri sarıyor. Eğer satırları saymak istiyorsanız, burayı biraz düzenlemeniz gerekecek.

Eğer bu saydıklarımızın dışında bir karakter görürse, örneğin bir noktalama işareti, Exception veriyor. Tanınmayan karakterleri işlemek için bir çok yol olabilir, ben kolaya kaçıp Exception verdim.

Şimdi de _lexNumber fonksiyonuna bakalım.

class Lexer(Thread):
    def _lexNumber(self):
        while True:
            try:
                current = self._currentChar()
            except Consumed:
                self._emit("NUMBER")
                raise
            if current in digits:
                self._pos += 1
            elif current == ".":
                self._pos +=1
                return self._lexFloat
            else:
                self._emit("NUMBER")
                return self._lexInitial

Bu metot, sayı karakteri gördükçe, pozisyonu bir adım ileri sarıyor. Eğer bir nokta karakteri görürse, pozisyonu bir adım ileri sarıp, kontrolü _lexFloat metoduna devrediyor. Böylece, FLOAT tokenleri de gönderebiliyoruz. Eğer sayı veya nokta dışında bir karakter görürse, bir NUMBER tokeni verip, kontrolü _lexInitial fonksiyonuna devrediyor.

Bu noktada kafaların karışabileceğini tahmin ettiğim için, bir örnekle izah edeyim. Diyelim ki bize verilen girdi "123 abc". Adım adım lexer'ın yapacağı şeyler şunlar:

 1. _pos ve _start 0'a ayarlı, _lexInitial metodu çağırıldı.
 2. _lexInitial 0 pozisyonunda bir sayı olduğunu gördü, kontrolü _lexNumber fonksiyonuna bıraktı.
 3. _lexNumber 0 pozisyonunda bir sayı olduğunu gördü ve pozisyonu bir adım ileri aldı.
 4. _lexNumber 1 poziyonunda bir sayı olduğunu gördü ve pozisyonu bir adım ileri aldı.
 5. _lexNumber 2 pozisyonunda bir sayı olduğu gördü ve pozisyonu bir adım ileri aldı.
 6. _lexNumber 3 pozisyonunda sayı veya nokta dışında bir karakter gördü. Bir token belirtti.
 7. _emit metodu, [0,3) arasındaki karakterleri bir sayı olarak queue'ye koydu.
 8. Kontrol _lexInitial metoduna döndü.

Evet, basitçe lexer'ın işleyişi bu şekilde gerçekleşiyor. Bunda sonra bu lexer'ı istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Ben şöyle yaptım:

from Queue import Queue
from threading import Thread
from string import ascii_letters, digits
class Consumed(Exception):
    pass
class LexException(Exception):
    pass
class Lexer(Thread):
    def __init__(self,inp, que, name="unnamed lexer"):
        super(Lexer, self).__init__()
        self._inp = inp
        self._que = que
        self._start = 0
        self._pos = 0
        self.name = name
    def _lexInitial(self):
        "Starting State"
        while True:
            current = self._currentChar()
            if current in ascii_letters:
                return self._lexName
            elif current in digits:
                return self._lexNumber
            elif current == '"':
                self._pos += 1
                return self._lexString
            elif current in " \t\n": # ignore whitespace
                self._pos += 1
                self._start = self._pos
            else:
                raise LexException("Unrecognized chracter at position %i" % self._pos)
    def _lexString(self):
        escape = False
        while True:
            try:
                current = self._currentChar()
            except Consumed:
                raise LexException("Bizim bi string vardi, o nooldu?")
            self._pos += 1
            if escape:
                escape = False
                continue
            if current == '\\':
                escape = True
            elif current == '"':
                    self._emit("STRING")
                    return self._lexInitial()
    def _lexName(self):
        while True:
            try:
                current = self._currentChar()
            except Consumed:
                self._emit("NAME")
                raise
            if current in ascii_letters:
                self._pos += 1
            else:
                self._emit("NAME")
                return self._lexInitial
    def _lexNumber(self):
        while True:
            try:
                current = self._currentChar()
            except Consumed:
                self._emit("NUMBER")
                raise
            if current in digits:
                self._pos += 1
            elif current == ".":
                self._pos +=1
                return self._lexFloat
            else:
                self._emit("NUMBER")
                return self._lexInitial
    def _lexFloat(self):
        while True:
            try:
                current = self._currentChar()
            except Consumed:
                self._emit("FLOAT")
                raise
            if current in digits:
                self._pos += 1
            else:
                self._emit("FLOAT")
                return self._lexInitial
    def _currentChar(self):
        try:
            return self._inp[self._pos]
        except IndexError:
            raise Consumed("Input stream is consumed")
    def _emit(self, token_type):
        self._que.put((token_type, self._inp[self._start:self._pos]))
        self._start = self._pos
    def run(self):
        state = self._lexInitial
        while True:
            try:
                state = state()
            except Consumed:
                self._emit("END")
                break
if __name__ == "__main__":
    tokenq = Queue()
    myinput = 'yasar 12 12.657 "bu bir string" "--> escape \\\"" ""'
    mylexer = Lexer(myinput, tokenq)
    mylexer.start()
    while True:
        ttype, tvalue = tokenq.get()
        if ttype == "END":
            break
        print ttype, tvalue

Çıktısı:

NAME yasar
NUMBER 12
FLOAT 12.657
STRING "bu bir string"
STRING "--> escape \""
STRING ""

EE, peki ya sonra?

Bundan sonra şu tarz şeyler yapmak isteyebilirsiniz:

 • Satır sayma
 • '+', '-' gibi işleçleri token olarak tanıma
 • Eğer bir programlama diline yönelik lexer yapıyorsanız, if, else, for benzeri keyword'leri tanıma
 • Eğer daha asortik birşeyler istiyorsanız, Python gibi, girintilemeyi bir token olarak belirtebilirsiniz.

Buraya kadar güzel ama, Lexer kendi başına pek de kullanışlı birşey değil. Lexer'ın çıktısının bir parser tarafından kullanılabilir bir veri yapısına döndürülmesi gerekiyor. Adam akıllı bir lexer elde ettikten sonra, o işe de girmeyi düşünüyorum.