Lexical Analiz 3

Bugünkü yazılar biraz spam gibi oldu kusura bakmayın, ama lexical analiz 2'deki lexer'a yapılabileceğinden bahsettiğim birkaç eklemeyi de göstereyim dedim.

Satır Sayma

Satır sayma konusu çok kolay, _lexInitial ve _lexString yeni satırla karşılaştıklarında, bir değişkeni artıracak. Ayrıca, gönderdiğimiz tokenlere satır bilgisi de ekleyeceğiz.

def __init__(self,inp, que, name="unnamed lexer"):
    # Yukarıla aynı
    self.line = 1
def _lexInitial(self):
    while True:
    # Yukarılar aynı
    elif current in " \t\n": # ignore whitespace
        self._pos += 1
        self._start = self._pos
        if current == "\n":
            self.line+=1
            return self._lexIndentation
    # Aşağılar aynı
def _lexString(self):
    escape = False
    while True:
        # Yukarılar aynı
        elif current == "\n":
            self.line += 1
        # bunu sona ekledim, aşağıda birşey yok
def _emit(self, token_type):
    self._que.put((token_type, self.line, self._inp[self._start:self._pos]))
    self._start = self._pos

_lexIndentation biraz spoiler oldu, ama onun dışında açıklayacak birşey yok.

İşleçler

İşleçlerle karşılaşacak tek state, _lexInitial. Bunda yapacağımız bir değişiklik işimizi görecek.

class Lexer(Thread):
    operators = "+-*/^=~:"
    def _lexInitial(self):
        "Starting State"
        while True:
            # Yukarılar aynı
            elif current in self.operators:
                self._pos += 1
                self._emit(current)

Keywordler

Keyword dediğimiz şey, aslında önceden bizim belirlediğimiz bir name. _lexName düzenlenerek keyword'lerimizi token olarak belirtebiliriz.

class Lexer(Thread):
    keywords = ("if","else","or","and","while","for","switch","case")
    def _lexName(self):
        def keywordOrName():
            token = self._inp[self._start:self._pos]
            return token in self.keywords and token or "NAME"
        while True:
            try:
                current = self._currentChar()
            except Consumed:
                self._emit(keywordOrName())
                raise
            if current in ascii_letters:
                self._pos += 1
            else:
                self._emit(keywordOrName())
                return self._lexInitial

Indentation

Geldik zurnanın zırt dediği yere! Önce kodları görelim:

class Lexer(Thread):
    def __init__(self,inp, que, name="unnamed lexer"):
        # Aynısı
        self.indentlevels = [0]
    def _lexIndentation(self):
        current_indent = 0
        while True:
            current = self._currentChar()
            if current == " ":
                self._pos += 1
                current_indent+=1
            elif current == "\t":
                self._pos += 1
                current_indent+=4
            elif current == "\n":
                self._pos += 1
                current_indent = 0
            else:
                if current_indent < self.indentlevels[-1]:
                    if current_indent in self.indentlevels:
                        while True:
                            if current_indent < self.indentlevels[-1]:
                                self._emit("DEDENT")
                                self.indentlevels.pop()
                            else:
                                return self._lexInitial
                    else:
                        raise LexException("Congratz! Your indentation is all messed up!")
                elif current_indent > self.indentlevels[-1]:
                    self._emit("INDENT")
                    self.indentlevels.append(current_indent)
                    return self._lexInitial
                else:
                    return self._lexInitial

İlk bakışta göze korkunç geliyor ama çok birşeyi yok aslında. Öncelikle, __init__ içerisinde indentlevels adında bir liste tanımladık. Bunu yapmamızın nedeni, önceki girintileme seviyelerini akılda tutmak. Bunu yapmazsak, doğru sayıya çıkıntılama (girintilemenin tersi :) ) yapamayız. Bir örnekle inceleyelim:

yasar
 arabacı
   osman
       hebele
 yine yasar

Eğer lexer'ımız yukarıdaki yazıyı okuyorsa, son satıra geldiği zaman iki kere "DEDENT" tokeni vermeli. Aksi halde parser sıkıntıya girer. Evet, henüz bir parser yok ortada, ama olunca bu işimize yarayacak.

_lexIndentation'a gelen tek state _lexInitial. _lexInitial yeni bir satır gördüğünde işi indentation state'ine paslayacak.

Bu state'in ilk işi o satırdaki girinti seviyesini hesaplamak. Bunu yapmak için, boşluk, tab veya yeni satır haricinde ilk karakteri görene kadar sayıyor. Her boşluk 1, tab 4 girintileme değerine sahip. Yeni satır ise, girintileme değerini sıfırlıyor. Böylece, bir girintileme seviyesi içindeki boş satırları da hesaba katmış oluyoruz.

Bu state o satırdaki girintileme seviyesini belirlediği zaman, bir önceki girintileme seviyesi ile karşılaştırma yapıyor. Eğer şu anki girintileme seviyesi, öncekinden büyükse, bir INDENT tokeni verip, kontrolü _lexInitial state'ine veriyor.

Eğer o anki girintileme, öncekinden daha küçükse, yani bir çıkıntılama (:)) tespit edilmişse, bunu daha önceki seviyelerle karşılaştırıyor. Eğer daha önceki seviyelerden biriyle eşleşiyorsa, o seviyeye dönene kadar DEDENT tokeni veriyor. Eğer bir eşleşme yoksa, Exception veriyor. Tıpkı Python dilinin yaptığı gibi.

Eğer o anki girintileme, önceki ile aynıysa, kontrolü _lexInitial devralıyor, ve işlem devam ediyor.

Düzeltilmesi gereken bir şey daha var aslında. Okunacak girdi bittiği zaman, girintilemeyi sıfırlamak gerek.

def _cleanup(self):
    current_indentation = self.indentlevels.pop()
    while current_indentation != 0:
        self._emit("DEDENT")
        current_indentation = self.indentlevels.pop()
    self._emit("END")
def run(self):
    state = self._lexInitial
    while True:
        try:
            state = state()
        except Consumed:
            self._cleanup()
            break
        except LexException as e:
            print e.message
            self._emit("END")
            break

Burada olup biten de oldukça açık. Son olarak, lexer'ımızın son halini bir test edelim.

if __name__ == "__main__":
    tokenq = Queue()
    myinput = """if myname == "yasar":
    12 + 12 = 28
        "Another indent babe!"
"Lets dedent by two!"
    What happens when we finish in indented block"""
    mylexer = Lexer(myinput, tokenq)
    mylexer.start()
    while True:
        ttype, line, tvalue = tokenq.get()
        if ttype == "END":
            break
        print "%s(line %i) %s" % (ttype, line, tvalue)

Çıktısı:

if(line 1) if
NAME(line 1) myname
=(line 1) =
=(line 1) =
STRING(line 1) "yasar"
:(line 1) :
INDENT(line 2)   
NUMBER(line 2) 12
+(line 2) +
NUMBER(line 2) 12
=(line 2) =
NUMBER(line 2) 28
INDENT(line 3)     
STRING(line 3) "Another indent babe!"
DEDENT(line 4) 
DEDENT(line 4) 
STRING(line 4) "Lets dedent by two!"
INDENT(line 5)   
NAME(line 5) What
NAME(line 5) happens
NAME(line 5) when
NAME(line 5) we
NAME(line 5) finish
NAME(line 5) in
NAME(line 5) indented
NAME(line 5) block
DEDENT(line 5) 

Artık bir parser'a girişmenin vakti geldi gibi. Parser işine girip girmeyeceğimden emin değilim. Ama buraya kadar okuduysanız bile, lexer konusunda sizin için eğitsel bir deneyim olmuştur diye ümit ediyorum.