Örneklerle Python Metasınıflar

Bugün Eli Bendersky'ye ait Python metaclasses by example makalesini okudum. Metasınıflar benim için hep üç aşağı beş yukarı havada kalan kavramlar olmuşlardır. Bahsettiğim makaleyi okuduktan sonra, kafamda bir nebze daha iyi oturtabildim bunları. Bunun üzerine bu makaleyi Türkçe'ye çevirip paylaşmaya karar verdim. Tabi ki, Eli Bendersky'nin izni ile. Aşağıda makalenin tam metninin çevirisini bulabilirsiniz:

Python, çalışma yapısını ve özelliklerini gizleyen birçok "sihir" olmayışından ve diğerlerinden daha açık bir dil olduğundan haklı olarak gurur duyar. Diğer yandan, bazen, ilgi çekici soyutlamalara imkan sağlamak için olağandandan daha sihirli dil yapıları bulunan Python’un daha kirli ve anlaşılması güç kısımları deşilebilir. Metasınıflar böyle özelliklerdir.

Malesef, metasınıfların namı, "sorun arayan çözümler" olarak bilinir. Bu makalenin amacı, sıkça kullanılan Python kodlarının içerisinde, metasınıfların gerçek kullanımından birkaç örnek göstermektir.

İnternette Python metasınıflarıyla ilgili birçok materyal var (ÇN: Türkçe yok malesef), yani bu sadece metasınıflar üzerine başka bir ders değil (Referanslar bölümünde faydalı bulduğum linklere bakabilirsiniz.). Metasınıfların ne olduğu konusuna biraz değineceğim fakat, benim amacım örnekler. Bunu söylemişken, bu makale kendi yağında kavrulmayı hedefler – metasınıfların ne olduğunu bilmiyorsanız bile okumaya başlayabilirsiniz.

Başlamadan önce bir diğer hatırlatma – bu makale Python 2.6 & 2.7’e göre yazılmıştır, çünkü internette bulacağınız birçok kod hala bu sürümler içindir. Python 3.x’de metasınıflar benzer şekilde çalışsa da bunları belirtmenin söz dizimi birazcık farklıdır. Sonuç olarak, bu makalenin büyük bir kısmı 3.x’e de uygundur.

Sınıflar da objedir

metasınıflar’ı anlamak için sınıflar hakkındaki bazı şeyleri açıklığa kavuşturmalıyız. Python’da herşey bir objedir. Sınıflar da dahil. Aslına bakarsanız, Python’da sınıflar birinci-sınıf objelerdir – çalışma anında yaratılabilir, parametre olarak gönderilebilir ve fonksiyonlardan döndürülebilir ve değişkenlere atanabilir. Sınıfların bu özelliklerini gösteren interaktif komut satırından bir örnek:

>>> def make_myklass(**kwattrs):
...   return type('MyKlass', (object,), dict(**kwattrs))
...
>>> myklass_foo_bar = make_myklass(foo=2, bar=4)
>>> myklass_foo_bar
<class __main__.MyKlass>
>>> x = myklass_foo_bar()
>>> x
<__main__.MyKlass object at 0x01F6B050>
>>> x.foo, x.bar
(2, 4)

Burada type yerleşik fonksiyonunun 3 argümanlı şeklini MyKlass isimli, object’den miras alan, bazı özellikleri argüman olarak sağlanmış bir sınıfı dinamik olarak oluşturmak için kullanıyoruz. Daha sonra böyle bir sınıf yaratabiliriz. Görebileceğiniz gibi, myklass_foo_bar şuna eşittir:

class MyKlass(object):
  foo = 2
  bar = 4

Ancak çalışma anında oluşturulmuş, fonksiyondan döndürülmüş ve bir değişkene atanmıştır.

Sınıf’ın sınıf’ı

Python’daki her obje (yerleşikler de dahil) bir sınıfa sahiptir. Biraz önce sınıfların da obje olduklarını gördük, yani sınıfların da bir sınıfı olmak zorunda, değil mi? Kesinlikle. Python __class__ özelliği ile bir objenin sınıfını incelememize izin verir. Bunu çalışırken görelim:

>>> class SomeKlass(object): pass
...
>>> someobject = SomeKlass()
>>> someobject.__class__
<class __main__.SomeKlass>
>>> SomeKlass.__class__
<type 'type'>

Bir sınıf ve bu sınıfın bir objesini yarattık. someobject objesinin __class__ özelliğini inceleyerek, bunun SomeKlass olduğunu gördük. İlginç kısım şimdi geliyor. SomeKlass’ın sınıfı ne? __class__ ile bunu tekrar inceleyebiliriz ve bunun type olduğunu görüyoruz.

Yani type, Python sınıflarının sınıfıdır. Diğer bir deyişle, yukarıdaki örnekteki someobject bir SomeKlass objesiyken, SomeKlass’ın kendisi de bir type objesidir.

Sizi bilmem ama ben bunu güven tazeleyici buluyorum. Madem sınıfların Python’da obje olduklarını öğrendik, bunların da bir sınıflarının olması mantıklı ve bir yerleşik sınıfın (type) sınıfların sınıfı rolünü oynaması güzel.

Metasınıf

Metasınıf "sınıfın sınıfı" olarak tanımlanır. Kendi örnekleri de bir sınıf olan her sınıfa metasınıf denir. Öyleyse, yukarıda gördüklerimize göre bu type’ı bir metasınıf yapar – aslında, sınıfların öntanımlı metasınıfı olduğu için en çok kullanılan metasınıftır.

Metasınıf bir sınıfın sınıfı olduğu için, sınıf oluşturmakta kullanılır (sınıfların obje oluşturmakta kullanıldığı gibi). Bir dakika, biz sınıfları standart class tanımıyla oluşturmuyor muyuz? Kesinlikle, ama Python merdiven altında şunları yapıyor:

 • class tanımı gördüğünde Python bunu çalıştırarak özellikleri (metotlar da dahil) bir sözlüğe toplar.
 • class tanımı bittiğinde Python sınıfın metasınıfını belirler. Şimdilik buna Meta diyelim.
 • Daha sonra Python Meta(name, bases, dct) deyimini çalıştırır ki burada:

  • Meta metasınıftır ki bunu çağırmak bir örneğini oluşturmaktır.
  • name yeni oluşturulan sınıfın ismidir.
  • bases sınıfın temel sınıflarının bir demetidir.
  • dct Sınıf’ın tüm özelliklerini listeleyerek özellik isimlerini objelerle eşletirir.

Bir sınıfın metasınıfını nasıl belirleriz? Basitçe eğer sınıf veya temelleri __metaclass__ özelliği tanımlıyorsa, bu metasınıf olarak alınır. Aksi takdirde metasınıf typedır.

O halde şunu tanımladığımızda olan nedir:

class MyKlass(object):
    foo = 2

Şudur: MyKlass’ın __metaclass__ özelliği yok, yani bunun yerine type kullanılıyor, ve sınıf oluşumu şu şekilde yapılıyor:

MyKlass = type(name, bases, dct)

Ki bu, makalenin başında gördüğümüzle tutarlı. Ancak diğer yandan eğer MyKlass bir metasınıf tanımlasaydı:

class MyKlass(object):
  __metaclass__ = MyMeta
  foo = 2

O zaman sınıf oluşumu şöyle olurdu:

MyKlass = MyMeta(name, bases, dct)

O halde, MyMeta bu şekilde çağırılmayı destekleyecek ve bir sınıf döndürecek şekilde uygulanmalı. Aslına bakarsanız bu, önceden tanımlanmış yapıcı imzası olan normal bir sınıf yazmaya benzer.

Metasınıf’da __new__ ve __init__

Sınıfın metasınıf içinde oluşturulmasını ve ilklenmesini (ÇN: initialization) kontrol etmek için, metasınıf’da __new__ metodunu ve/veya __init__ yapıcısını uygulayabilirsiniz (ÇN: implement). Çoğu gerçek-hayat metasınıfları muhtelemen sadece bir tanesinin üstüne yazar.__new__ yeni obje yaratılmasını kontrol etmek istediğinizde (bizim durumumuzda bu bir sınıf) ve __init__ yeni obje yaratıldıktan sonra, ilklenmesini istediğinizde uygulanmalıdır.

Yani, MyMeta çağırıldığında, merdiven altında yapılan şey:

MyKlass = MyMeta.__new__(MyMeta, name, bases, dct)
MyMeta.__init__(MyClass, name, bases, dct)

Burada olup biteni göstermek için daha sağlam bir örnek var. Haydi bir metasınıf için şu tanımı yazalım:

class MyMeta(type):
    def __new__(meta, name, bases, dct):
        print '-----------------------------------'
        print "Sınıf için hafıza ayırılıyor", name
        print meta
        print bases
        print dct
        return super(MyMeta, meta).__new__(meta, name, bases, dct)
    def __init__(cls, name, bases, dct):
        print '-----------------------------------'
        print "Sınıf başlatılıyor", name
        print cls
        print bases
        print dct
        super(MyMeta, cls).__init__(name, bases, dct)

Python aşağıdaki class tanımını çalıştırdığında:

class MyKlass(object):
    __metaclass__ = MyMeta
    def foo(self, param):
        pass
    barattr = 2

Ekrana basılan şudur (güzel görünmesi için biraz düzenlenmiştir):

-----------------------------------
Sınıf için hafıza ayırılıyor MyKlass

(,)
{'barattr': 2, '__module__': '__main__',
 'foo': ,
 '__metaclass__': }
-----------------------------------
Sınıf başlatılıyor MyKlass

(,)
{'barattr': 2, '__module__': '__main__',
 'foo': ,
 '__metaclass__': }

Bu örneği iyice anlayın ve metasınıf yazmakla ilgili bilinmesi gerekenlerin çoğunu kavrayacaksınız.

Bu ekrana yazdırmaların sınıf oluşturma anında yapıldığını hatırlatmak burada önem arz ediyor, yani, bu sınıfı içeren modülün içe aktarıldığı zamanda. Bunu aklınızın bir köşesine yazın.

Metaclass’da __call__

Bazen üzerine yazılması faydalı olabilecek bir diğer metasınıf metodu __call__’dur. Bunu __new__ ve __init__ metotlarında ayrı ele almamın nedeni, __call__ metodunun, bu ikilinin sınıf oluşturulması anınında çalışmasının aksine, zaten oluşturulmuş sınıfın, yeni bir obje örneklenmesi (ÇN:instantiate) için "çağırıldığında" çalıştırılması. İşte bunu açıklığa kavuşturmak için biraz kod:

class MyMeta(type):
    def __call__(cls, *args, **kwds):
        print '__call__ of ', str(cls)
        print '__call__ *args=', str(args)
        return type.__call__(cls, *args, **kwds)
class MyKlass(object):
    __metaclass__ = MyMeta
    def __init__(self, a, b):
        print 'MyKlass object with a=%s, b=%s' % (a, b)
print 'Şimdi foo oluşturacağım'
foo = MyKlass(1, 2)

Bu şunu yazdırır:

Şimdi foo oluşturacağım
__call__ of 
__call__ *args= (1, 2)
MyKlass object with a=1, b=2

Burada MyMeta.__call__ sadece bizi argümanlardan haberdar edip, işi type.__call__ metoduna devrediyor. Ama aynı zamanda işleme müdahale edip, sınıflardan nasıl obje yaratıldığını etkileyebilir. Bir bakıma, sınıfın kendisindeki __new__ metodunu yazmaya benzer, ancak yinede birkaç farkı vardır.

Örnekler

Şimdiye kadar metasınıflar nedir ve nasıl yazılır konularını anlamak için yeteri kadar teori işledik. Bu noktada, konuyu açacak örneklerin zamanı geldi. Yukarıda bahsettiğim gibi, sentetik örnekler yazmaktansa, gerçek Python kodu içerisindeki metasınıf kullanımını incelemeyi tercih ederim.

string.Template

İlk metasınıf örneği Python standart kütüphanesinden alınmıştır. Python ile birlikte gelen çok az sayıdaki metasınıf örneklerinin bir tanesidir.

string.Template kullanımı kolay, yazı doldurma (ÇN: string substitution) özelliği sağlar ve çok basit bir şablonlama sistemi görevi yapar. Eğer bu sınıfla aşina değilseniz, şimdi belgeleri okumak için güzel bir zaman. Ben sadece metasınıfları nasıl kullandığını açıklayacağım.

İşte class Template içerisinden ilk birkaç satır:

class Template:
    """A string class for supporting $-substitutions."""
    __metaclass__ = _TemplateMetaclass
    delimiter = '$'
    idpattern = r'[_a-z][_a-z0-9]*'
    def __init__(self, template):
        self.template = template

Ve bu da _TemplateMetaclass :

  class _TemplateMetaclass(type):
    pattern = r"""
    %(delim)s(?:
      (?P%(delim)s) |   # Escape sequence of two delimiters
      (?P%(id)s)      |   # delimiter and a Python identifier
      {(?P%(id)s)}   |   # delimiter and a braced identifier
      (?P)              # Other ill-formed delimiter exprs
    )
    """
    def __init__(cls, name, bases, dct):
        super(_TemplateMetaclass, cls).__init__(name, bases, dct)
        if 'pattern' in dct:
            pattern = cls.pattern
        else:
            pattern = _TemplateMetaclass.pattern % {
                'delim' : _re.escape(cls.delimiter),
                'id'    : cls.idpattern,
                }
        cls.pattern = _re.compile(pattern, _re.IGNORECASE | _re.VERBOSE)

Bu makalenin ilk kısmında sağlanan açıklama _TemplateMetaclass’ın nasıl çalıştığını anlamaya yeterli olmalı. Bunun __init__ metodu bazı sınıf özelliklerine bakar (özellikle pattern, delimeter ve idpattern) ve bunu kullanarak (veya kendi sağladığı öntanımlıları) derlenmiş bir düzenli ifade oluşturur ki, bu daha sonra sınıf’ın kendi pattern özelliğine depolanır.

Belgelerine göre, Template miras alınarak, özel delimeter ve ID yapısı, veya tam bir düzenli ifade sağlanabilir. Metasınıf sınıf oluşturma anında bunları derlenmiş düzenli ifadelere dönüştürür, yani bu bir nevi optimizasyondur.

Demek istediğim, aynı özelleştirme metasınıf kullanmadan, basitçe, derlenmiş düzenli ifadeyi __init__ içerisinde oluşturarak yapılabilir. Ancak, bunun anlamı, derlenme işleminin her Template objesi örneklendiğinde yapılacak olmasıdır.

Şu kullanımı düşünün, ki bu kendi dürüst fikrime göre string.Template için sıkça görülür:

>>> from string import Template
>>> Template("$name is $value").substitute(name='me', value='2')
'me is 2'

Düzenli ifade derlenmesini Template oluşturma zamanına bırakmak, böyle bir kod her çalıştığında bunun oluşturulması ve derlenmesi demektir. Bu bir ayıp, çünkü düzenli ifade şablondaki yazıya bağlı değil, sadece sınıfın özelliklerine bağlı.

Bir metasınıf ile sınıfın pattern özelliği modül yüklenip class Template (veya bir alt sınıfı) tanımı çalıştırıldığında oluşturuluyor. Bu Template objesi yaratıldığında zaman kazandırır, ve anlamlıdır çünkü sınıf oluşturma zamanında düzenli ifadeyi derlemek için gerekli tüm bilgilere sahibiz – öyleyse neden bekleyelim?

Bunun henüz olgunlaşmamış bir optimizasyon olduğu iddia edilebilir, ve bu doğru olabilir. Metasınıfın bu (veya herhangi bir) kullanımını savunmayı düşünmüyorum. Buradaki niyetim çeşitli görevler için metasınıfların gerçek kodlarda nasıl kullanıldığını sergilemek. Yani, eğitsel amaçlar için iyi bir örnek, çünkü ilginç bir kullanımı gösteriyor. Olgunlaşmamış bir optimizasyon veya değil, metasınıf bir hesaplamayı kod çalıştırma sürecinde bir adım önceye alarak kodu daha etkin hale getiriyor.

twisted.python.reflect.AccessorType

Aşağıdaki örnek metasınıfları gösterirken/anlatırken sıkça kullanılır. Bunun belgelerinden bir alıntı:

Kendiliğinden sınıf özellikleri üreten bir metasınıf. Bu metasınıfı kullanmak, sınıfınıza açık erişici metotları (ÇN: explicit accessor methods) sağlar; set_foo isimli bir metot, kendi kendine, set_foo metodunu setter olarak kullanan ‘foo’ özelliğini oluşturacak. get_foo ve del_foo için de aynı şekilde. (ÇN: bakınız)

İşte metasınıf, önemli kısımlara vurgu yapmak için biraz kısaltılmış olarak:

  class AccessorType(type):
    def __init__(self, name, bases, d):
        type.__init__(self, name, bases, d)
        accessors = {}
        prefixs = ["get_", "set_", "del_"]
        for k in d.keys():
            v = getattr(self, k)
            for i in range(3):
                if k.startswith(prefixs[i]):
                    accessors.setdefault(k[4:], [None, None, None])[i] = v
        for name, (getter, setter, deler) in accessors.items():
            # create default behaviours for the property - if we leave
            # the getter as None we won't be able to getattr, etc..
            # [...] some code that implements the above comment
            setattr(self, name, property(getter, setter, deler, ""))

Bunun yaptığı dümdüz bir işlem:

 1. Sınıfın get_ , set_ veya del_ ile başlayan tüm özelliklerini bul.
 2. Kontrol etmeyi hedefledikleri özelliklere göre sınıflandır (altçizgiden sonra gelen kısım)
 3. Böylelikle bulunan her getter, setter, deleter üçlüsü için
  1. Üçünün hepsinin var olduğundan emin ol, veya uygun öntanımlılar oluştur.
  2. Bunları sınıf içinde bir property olarak ayarla

Böyle bir metasınıf ne kadar faydalıdır? Söylemesi zor aslında. Twisted’ın kendisi bunu kullanmıyor ama bunu public API olarak sağlıyor. Eğer birçok property ile birkaç sınıf yazacaksanız, bu metasınıf sizi birçok kodlamadan kurtarabilir.

pygments Lexer ve RegexLexer

pygments kütüphanesi metasınıf kullanımının ilginç bir deyimini sunar. Bir temel sınıf özel bir metasınıf ile oluşturulmuş. Kullanıcı sınıfları bu temel sınıfdan miras alıp, metasınıf’ı yanında bir bonus olarak alırlar. Öncelikle LexerMeta metasınıfına bir bakalım. Bu Lexer için bir metasınıf olarak kullanılır – pygments içindeki lexerlar için temel sınıf:

class LexerMeta(type):
    """
    This metaclass automagically converts `analyse_text` methods into
    static methods which always return float values.
    """
    def __new__(cls, name, bases, d):
        if 'analyse_text' in d:
            d['analyse_text'] = make_analysator(d['analyse_text'])
        return type.__new__(cls, name, bases, d)

Bu metasınıf, analyse_text mesajının tanımını yakalayıp, bunu herzaman kayan noktalı bir değer döndüren statik bir metot’a çevirmek için __new__ metodunun üstüne yazar (make_analysator fonksiyonunun yaptığı budur.).

Burada __init__ yerine __new__ kullanımına dikkat edin. Neden __init__ kullanılmadı? Benim düşüncem, bunun sadece bir tercih meselesi olduğu – aynı etki __init__ metodunun üstüne yazarak da başarılabilirdi.

pygments’den ikinci örnek biraz daha karmaşık, ama daha önceki örneklerde görmediğimiz birkaç özelliği içerdiği için açıklama zahmetine değer. RegexLexerMeta için kod bir hayli uzun, bu yüzden ilgili kısmı bırakmak için kodu keseceğim:

class RegexLexerMeta(LexerMeta):
    """
    Metaclass for RegexLexer, creates the self._tokens attribute from
    self.tokens on the first instantiation.
    """
    # [...] kesilen kısım
    def __call__(cls, *args, **kwds):
        """Instantiate cls after preprocessing its token definitions."""
        if not hasattr(cls, '_tokens'):
            cls._all_tokens = {}
            cls._tmpname = 0
            if hasattr(cls, 'token_variants') and cls.token_variants:
                # don't process yet
                pass
            else:
                cls._tokens = cls.process_tokendef('', cls.tokens)
        return type.__call__(cls, *args, **kwds)

Çoğunlukla, kod oldukça temiz; metasınıf tokens sınıf özelliğini inceliyor, ve bundan _tokens oluşturuyor. Bu sadece sınıfın oluşturulması sırasında yapılıyor. Burada özellikle ilgilendiğimiz iki şey var:

 1. RegexLexerMeta LexerMeta’dan miras alır, böylece bunun kullanıcıları da LexerMeta’nın sağladığı hizmetleri alır. Metasınıfların miras alınması, bunların Python’daki en güçlü dil yapılarından birisi olmasının nedenlerinden birisidir. Bunları sınıf dekoratörleriyle yanyana koyun mesela. Bazı basit işler için, sınıf dekoratörleri metasınıfların yerine geçebilir, ama metasınıfların miras ilişkisi kurabilmesi dekoratörlerin yapamaycağı birşeydir.
 2. process_tokendef hesaplamaları __call__ içerisinde yapılıyor – ve özel bir kontrol bunun sadece sınıfın ilk örneklenmesinde çalıştığından emin oluyor. (__call__’un kendisi tüm örneklenmelerde çalışsa da). Neden böyle yapılsın, bunu sınıf üretimi anında yapmak varken (metasınıf’ın __init__’inde mesela)? Bana öyle geliyor ki, bu bir çeşit optimizasyon olabilir. pygments bir çok lexer ile birlikte gelir, ama belirli bir kod için bunların sadece bir veya ikisini kullanmak isteyebilirsiniz. Sadece kullandığınız lexer yerine, neden kullanmadığınız lexerlara yükleme zamanı harcayasınız? Gerçek sebep bu olsa da olmasada, bence yine de bu, metasınıfların kafa yorulması gereken ilginç bir yönü – meta-işlerinin nerede ve ne zaman yapıldığını seçmenize olanak sağlayan muhteşem esnekliği.

Sonuç

Bu makaleyi yazmaktaki amacım Pythondaki metasınıfların nasıl çalıştığını açıklamak ve gerçek Python kodundan sağlam metasınıf kullanım örnekleri göstermekti. Metasınıfların kötü bir şöhreti olduğunu biliyorum, çoğu insan bunları olması gerektiğinden daha fazla sihirli olarak görüyor. Benim bu konudaki düşüncem, diğer dil yapılarında olduğu gibi, metasınıfların bir araç olduğu ve programcının sonuçta bunu doğru kullanmaktan sorumlu olduğu. Her zaman iş gören en basit kodu yazın, ama ihtiyacınız olanın metasınıflar olduğunu hissederseniz, bunları kullanmakta özgürsünüz.

Umarım bu makale sınıfların oluşturulması ve kullanılması için metasınıfların sağladığı esnekliği göstermiştir. Örnekler metasınıfların uygulanması ve kullanılmasında çeşitli yönlerini göstermiştir; __init__,__new__ ve __call__ metotlarının üstüne yazılması, metasınıfın miras alınması, sınıflara özellikler eklenmesi, obje metotlarının statik metotlara dönüştürülmesi ve gerek sınıf tanımında gerekse de örneklenme zamanında optimizasyonlar yapılması.

Python içinde metasınıfların kullanılmasının en dikkate değer örnekleri muhtemelen ORM (Object Relational Mapping) çatılarıdır, Django’nun modellerinde olduğu gibi. Gerçekten, bunlar metasınıfların neler yapabileceğini göstermekte güçlü örneklerdir, ancak ben bunları burada göstermemeye karar verdim çünkü onların kodları karmaşık ve birçok alana-özel detaylar metasınıfları sergilemek olan asıl amaca zarar verirdi. Diğer yandan, bu makaleyi okumuş olmakla, daha karmaşık örnekleri anlamak için gereken herşeye sahip oldunuz.

Ekleme: Eğer metasınıfların diğer ilginç örneklerini bulursanız lütfen bana bildirin. Daha fazla gerçek-hayat kullanımı görmekle bir hayli ilgileniyorum.

Referanslar