Toplu halde http durum kodu alma

Bu yazıda, kullanımı hakkında sıkça soru sorulan threading, Queue, httplib gibi modülleri kullanılarak çalışan bir uygulama örneği var. Bu modülü kendi kullanımım için yazmıştım, burada paylaşıyorum.

#! /usr/bin/env python2
# -*- coding: utf-8 -*-
import os, time
import threading, Queue
import httplib
from urlparse import urlparse
import sys
class WorkerThread(threading.Thread):
    def __init__(self, dir_q, result_q):
        super(WorkerThread, self).__init__()
        self.dir_q = dir_q
        self.result_q = result_q
        self.stoprequest = threading.Event()
    def run(self):
        while not self.stoprequest.isSet():
            try:
                url = self.dir_q.get(True, 0.05)
                parsed_url = urlparse(url)
                if parsed_url.scheme == "http":
                    conn = httplib.HTTPConnection(parsed_url.netloc, timeout=2)
                elif parsed_url.scheme == "https":
                    try:
                        conn = HTTPConnection(parsed_url.netloc, timeout=2)
                    except AttributeError:
                        self.result_q.put(("","",""))
                        continue
                else:
                    sys.stderr.write("%s için hatalı url şeması: '%s'\n" % (url,parsed_url.scheme))
                    self.result_q.put(("","",""))
                    continue
                conn.request("HEAD", parsed_url.path)
                response = conn.getresponse()
                self.result_q.put((url, response.status, response.reason))
            except Queue.Empty:
                continue
            except Exception as e:
                sys.stderr.write("%s => %s\n" % (url,e))
                self.result_q.put(("","",""))
                continue
    def join(self, timeout=None):
        self.stoprequest.set()
        super(WorkerThread, self).join(timeout)
def main(args,workers = 5):
    dir_q = Queue.Queue()
    result_q = Queue.Queue()
    pool = [WorkerThread(dir_q=dir_q, result_q=result_q) for i in range(workers)]
    for thread in pool:
        thread.start()
    work_count = 0
    for dir in args:
        work_count += 1
        dir_q.put(dir)
    print '%s işçiye %s url atandı.' % (workers,work_count)
    while work_count > 0:
        url, status, reason = result_q.get()
        if url:
            print("{url} => {code} ({reason})".format(url=url, code = status, reason = reason))
        work_count -= 1
    for thread in pool:
        thread.join()
if __name__ == '__main__':
    try:
        main([i.strip() for i in open(sys.argv[1],"r").readlines()],workers=40)
    except IndexError:
        main([i.strip() for i in sys.stdin.readlines()],workers=40)