socket objelerinden dosya yapmak

Bu kısacık yazıda, Python'daki socket objelerinden dosya objesi elde etmeye çalışan socket.makefile fonksiyonundan bahsedeceğim;

#coding:utf-8
import socket
conn = socket.create_connection(("www.google.com",80))
http_request = """GET / HTTP/1.1
Host: {}
Connection: Close
"""
conn.sendall(http_request.format("www.google.com"))
headerlar = {}
dosya = conn.makefile("r")
for satir in dosya.readlines():
    if not satir.strip():
        break
    if ":" not in satir:
        continue
    header, _, deger = satir.partition(":")
    headerlar[header.strip()] = deger.strip()
dosya.close()
conn.close()
for k,v in headerlar.items():
    print k, "=>", v

Daha önceki socket yazılarını okuduysanız, burada size yeni olan tek şey dosya = conn.makefile("r") satırı olmalı. Bu satır sayesinde, socket objesinden bir dosya objesi elde ediyoruz. Bu dosyaya yazdığımızda soket yazılacak, bundan okuduğumuz da da soketten okunacak. Peki, neden bunu yapmak isteyelim? Bunu iki nedeni var; birincisi bu dosya objesi buffer'lı, bu sebeple doğrudan soketten okumaktan daha verimli. İkincisi ise, dosya objelerindeki readline() ve benzeri fonksiyonlardan faydalanabiliyoruz. Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi, soketten oluşturulmuş bu dosyayı satır satır okuyabiliyoruz.