Python string translate() metodu

Python'da string objesinin yerleşik (built-in) metotlarından biri olan translate() metodu, string içindeki karakterin, verilen tablodaki (maketrans() fonksiyonu ile yapılır) karşılıklarıyla değiştirerek bir kopyasını oluşturur. Ek olarak, bazı karakterleri silmeye de yarar. Örneğin;

>>> from string import maketrans # değiştirme tablosunu yapmak için gerekli
>>> intab = "aeiou" # değişecek karakterler
>>> outtab = "12345" # karşılıkları
>>> trantab = maketrans(intab, outtab) # değiştirme tablosunu oluştur.
>>> mystr = "bu bir translate() metodu ornegidir."
>>> print mystr.translate(trantab)
b5 b3r tr1nsl1t2() m2t4d5 4rn2g3d3r.

Karakter silme işlemine de örnek ise şöyledir;

>>> from string import maketrans # değiştirme tablosunu yapmak için gerekli
>>> intab = "aeiou" # değişecek karakterler
>>> outtab = "12345" # karşılıkları
>>> trantab = maketrans(intab, outtab) # değiştirme tablosunu oluştur.
>>> mystr = "bu bir translate() metodu ornegidir."
>>> print mystr.translate(trantab,"br") # b ve r harfleri silinecek
5 3 t1nsl1t2() m2t4d5 4n2g3d3.