Python'da str Objesini Genişletmek

Python'da str ve unicode gibi objelerin alt sınıflarını oluşturmak istediğinizde, biraz sıkıntıya düşebilirsiniz. Bunlar, yerinde değiştirilemeyen nesneler olduğu için, bunların metotlarını kullanmak, kendi objenizin kaybolmasına neden olur. Bu problemin önüne geçmek için, __getattribute__() metodunun üzerine yazabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, çoğul eki, iyelik eki ve ismin hallerini bulan bununla birlikte, bir unicode objesinin de tüm metotlarına erişebilen bir sınıf tanımlayacağız.

# -*- coding:utf-8 -*-
kalin = (u"a",u"ı",u"o",u"u")
ince = (u"e",u"i",u"ö",u"ü")
yumusayan = {
    u"k": u"ğ",
    u"t": u"d",
    u"p": u"b"
}
sertlestirenler = (u"f",u"s",u"t",u"k",u"ç",u"ş",u"h",u"p")
class kelime(unicode):
    def __getattribute__(self, isim):
        "unicodedan gerekli metodu alır, sonucu kelime olarak döndürür."
        att = super(kelime, self).__getattribute__(isim)
        if not callable(att):
            return att
        def sonra_cagir(*args, **kwargs):
            sonuc = att(*args, **kwargs)
            if isinstance(sonuc, unicode):
                return kelime(sonuc)
            return sonuc
        return sonra_cagir
    def __add__(self,other):
        "iki kelimeyi unicode toplamıyla toplar, sonucu kelime olarak döndürür"
        return kelime(unicode.__add__(self,other))
    def __mul__(self,other):
        "bir kelimeyi bir sayıyla unicode olarak çarpar. Sonucu kelime olarak döndürür"
        return kelime(unicode.__mul__(self,other))
    @property
    def lar(self):
        "Kelimeye çoğuk eki ekler"
        for harf in reversed(self):
            if harf in kalin:
                return kelime(self + u"lar")
            elif harf in ince:
                return kelime(self + u"ler")
        return kelime(self + u"lar")
    @property
    def in_(self):
        "kelimeye iyelik eki ekler"
        _kelime = self
        if _kelime[-1] in yumusayan:
            _kelime = _kelime[:-1] + yumusayan[_kelime[-1]]
        elif _kelime[-1] in kalin:
            return kelime(_kelime + u"nın")
        elif _kelime[-1] in ince:
            return kelime(_kelime + u"nin")
        for harf in reversed(_kelime):
            if harf in kalin:
                return kelime(_kelime + u"ın")
            elif harf in ince:
                return kelime(_kelime + u"in")
        return kelime(_kelime + u"ın")
    @property   
    def e(self):
        "kelimeye ismin e halini ekler"
        _kelime = self
        if _kelime[-1] in yumusayan:
            _kelime = _kelime[:-1] + yumusayan[_kelime[-1]]
        elif _kelime[-1] in kalin:
            return kelime(_kelime + u"ya")
        elif _kelime[-1] in ince:
            return kelime(_kelime + u"ye")
        for harf in reversed(_kelime):
            if harf in kalin:
                return kelime(_kelime + u"a")
            elif harf in ince:
                return kelime(_kelime + u"e")
        return kelime(_kelime + u"a")
    @property
    def i(self):
        "kelimeye ismin i halini ekler"
        _kelime = self
        if _kelime[-1] in yumusayan:
            _kelime = _kelime[:-1] + yumusayan[_kelime[-1]]
        elif _kelime[-1] in kalin:
            return kelime(_kelime + u"yı")
        elif _kelime[-1] in ince:
            return kelime(_kelime + u"yi")
        for harf in reversed(_kelime):
            if harf in kalin:
                return kelime(_kelime + u"ı")
            elif harf in ince:
                return kelime(_kelime + u"i")
        return kelime(_kelime + u"ı")
    @property   
    def de(self):
        "kelimeye ismin de halini ekler."
        if self[-1] in sertlestirenler:
            ek = u"t"
        else:
            ek = u"d"
        for harf in reversed(self):
            if harf in kalin:
                return kelime(self + ek + u"a")
            elif harf in ince:
                return kelime(self + ek + u"e")
        return kelime(self + u"da")
    @property   
    def den(self):
        "kelime ismin den halini ekler"
        return kelime(self.de + u"n")

Yukarıdaki örneği şu şekilde çalıştırabilirsiniz.

a = kelime(u"yaşar")
"""
Normalde unicode'a ait metotları kullanmak, farklı bir unicode döndürmesi
gerekir. Ama __getattribute__ metodunun üzerine yazarak, bunun üstesinden geldik.
"""
type(a.lower()) # <class 'kelime'>
"""
Her defasından kendi sınıfımız döndürüldüğü için, unicode sınıfının ve kendi sınıfımızın metotlarını
istediğimiz gibi zincirleyebiliriz.
"""
print(a.capitalize().lar.de) # "Yaşarlarda"
type(a.lar.capitalize().de) # <class 'kelime'>
print(a + " hebele") # "yaşar hebele"
type(a + hebele) # <class 'kelime'>

Bu sistemin bütün mahareti, __getattribute__() içinde tanımladığımız sonra_cagir fonksiyonu. Örneğin, kelime.lower() çağırıldığında, aslında çalışan fonksiyon şöyle oluyor.

sonuc = unicode.lower(self)
if issubclass(sonuc,basestring):
    # sonuc bir unicode idi, döndürmeden önce bunu tekrar kelime yapıyoruz.
    return kelime(sonuc)
# unicode objesinin bazı metotları, yazı harici şeyler döndürebilir. Bu durumlarda
# ne aldıysak onu döndürüyoruz.
return sonuc